ОПТИМІЗАЦІЯ ІЄРАРХІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ВИРОБІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

І.О. Мачалін

Анотація


 Наведено ієрархічну класифікацію можливих варіантів побудови систем управління запасами виробів авіаційної техніки. Розроблено показник для оцінювання ефективності системи. Вибрано оптимальний варіант управління запасами.


Посилання


Линдерс М. Р., Фирон Харольд Е. Управление сна-бжением и запасами // Логистика. – С. Пб.: Поли-гон. – 1999. – 768 с.

Helfrick A. Principals of Avionics // Third Edition -Avionics Communications Inc. – 2003. – 414 p.

Мачалин И. А. Оптимальные задачи управления запасами систем авионики// Матеріали VII Міжнар. наук.-техн. конф. “Авіа-2006” (Київ, 25–27 ве-ресня 2006). – C. 12.17 – 12.21.

Мачалин И. А. Математические модели двухуровневой системы управления запасами систем авионики // Електроніка і системи управління.–2006.–№4–С.164–172.

Мачалин И. А. Математические модели стратегий технического обслуживания современной авионики // Математичні машини і системи. – 2005. – №2. – С. 130–138.

Уланский В. В., Мачалин И. А. Математическая модель процесса эксплуатации легкозаменяемых блоков систем авионики // Авіаційно-космічна те-хніка і технологія. – 2006. – № 6(32).–С. 74–80.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ