АНАЛІЗ СКІНЧЕННИХ ПРОГИНІВ ІМПУЛЬСНО НАВАНТАЖЕНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ПЛАСТИН

В.В. Астанін, П.П. Лепіхін, В.М. Сторожук

Анотація


 Визначено точність отриманих раніше на основі енергетичного підходу аналітичних співвідношень для визначення великих прогинів центральної точки еліптичних пластин, виготовлених з пружно-пластичних  матеріалів, що зміцнюються, при імпульсному навантаженні. Досліджено вплив геометрії і параметрів імпульсу на прогини пластин.


Посилання


Pearcy J. H. The effects of strain rate on the forming limit diagram for sheet metal // Annals of CIRP. – 1980. – 29, N1. – P. 151–152.

Drewes E.J.,Martini A. Effects of forming speed on the formability of thin sheels // Estel bar forsch entwicke Werke. – 1976. – 11, N1. – P. 43–50.

Broomhead P.,Grive R.J. The effect of strain rate on the strain to fracture of a sheet steel under biaxial tensile stress conditions // Trans. ASME. J. Eng. Mater. and Technol. – 1982. – 104, N4. – P. 102 – 106.

Ромащенко В.А. Метод исследования осесимметричного динамического формоизменения разрушае-мых оболочек. Сообщ. 1. Теория и численный метод // Пробл. прочности. – 1996. – №3. – С. 5–19.

Ромащенко В.А., Сторожук В.Н. Метод исследования неосесимметричного динамического формоизменения разрушаемых оболочек. Сообщ. 2. Расчеты и экспе-римент // Пробл. прочности. – 1996. – №4. – С. 41–48.

Сторожук В.Н., Ромащенко В.А., Лепихин П.П., Жураховский С.В. Аналитический расчет сильного формоизменения импульсно-нагруженных элипти-ческих пластин// Пробл. прочности.– 2002.– № 3. – С. 134 – 140.

Kosing O.E., Skews B.W. An investigation of high-speed forming of circular plates in a liquid shock tube// Int. J/ Impact Engng. – 1998. – 21, №2. – P. 801–816.

Головлев В.Д. Об особенности металла к глубокой вытяжке // Новые процессы обработки металлов давлением. – М.: АН СССР, 1968. – С. 135 –143.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ