МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВИГОДИ ВІД УПРОВА-ДЖЕННЯ CNS/ATM ТЕХНОЛОГІЙ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

В.П. Бабак, Д.Г. Бабейчук, О.І. Запорожець

Анотація


 Попередні результати різних досліджень показують, що до 2015 р. слід чекати додаткового поліпшення споживання палива і зниження емісії СО2 на 5% завдяки вжиттю заходів щодо реалізації систем CNS/ATM. Застосування систем CNS/ATM загалом матиме переваги за трьома напрямами: поліпшення пропускної здатності аеропортів, відповідно зменшення кількості затримок у завантажених аеропортах; скорочення тривалості польотів за рахунок використання більш прямих маршрутів; зменшення вертикального ешелонування. Розроблено параметричну модель для детального дослідження впливу висоти і швидкості польотів на викиди забруднювальних речовин і споживання палива авіадвигунами, що дозволяє оцінити екологічну ефективність упровадження CNS/ATM технологій.


Посилання


Международные стандарты и рекомендуемая практика «Охрана окружающей среды». Приложение 16 к Конве-нции о международной ГА. – 2-е изд., Т. 2 «Эмиссия авиационных двигателей». –Монреаль, 1993. – 96 с.

ICAO Engine Exhaust Emissions DataBank, First Edition 1995// ICAO. Doc 9646- AN/943.

Market – based measures report from WG5 to the fifth meeting of the Committee on Aviation Environmental Protection. Paper CAEP/5-IP/22, 2001. – 109 p.

Mobile combustion: aircraft. IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, 2000.

Olivier, J.G.J. (1991): Inventory of Aircraft Emissions: A Review of Recent Literature. National Institute of Public Health and Environmental Protection, Report no. 736 301 008, Bilthoven, the Netherlands.

Development of the technical basis for a New Emissions Parameter covering the whole aircraft operation: NEPAIR. CAEP/6-IP17. Final Technical Report, 2003. – 68 р.

European Environment Agency, ЕMER/ CORINAIR. Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 2 nd edition, 1999.

ECAC. Methodology for emissions calculations, 2003.

Environmental benefits associated with global aviation emissions and potential reduction from CNS/ATM measures. Paper CAEP/5-IP/17, 2000. – 131 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ