ВИСТАВЛЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ОСЕЙ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ У РАЗІ РОЗМІЩЕННЯ ЇХ НА РУХОМІЙ ОСНОВІ

О.М. Безвесільна

Анотація


 Розглянуто підвищення точності виставлення вимірювальних осей акселерометрів інерціальних систем навігації. Виявлено основні помилки виставлення акселерометра, зумовлені параметрами самого акселерометра. Одержано рівняння руху акселерометрів. Викладено метод визначення впливу параметрів руху основи на точність виставлення акселерометрів, метод компенсації помилок виставлення акселеро-метрів, викликаних рухом об’єкта. Визначено вплив горизонтальних складових питомої сили на точність виставлення, основні засоби компенсації помилок виставлення, спричинених рухом об’єкта.


Посилання


Липтон А. Выставка инерциальных систем на подвижном основании. – М.: Наука, 1971. – 167 с.

Ривкин С.С. Теория гироскопических устройств, Т. I. – Л.: Судпромгиз, 1962. – 507 с.

Селезнев В.Н. Навигационные устройства. – М.: Машиностроение, 1974. – 599 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ