Задачі вимірювань кутових і лінійних розмірів складних геометричних фігур на базі інформаційно-вимірювальних систем Sigma

Olga Leshchenko, Leonid Scherbak

Анотація


 Розглянуто задачі вимірювання кутових i лінійних розмірів великогабаритних деталей в авіаційному виробництві з допомогою ІВС типу Sigma 2030. Обґрунтовано використання кінематичних перетворень для вирішення прямої і оберненої задач кінематики при  переміщенні рухомих частин ІВС  в евклідовому просторі.


Посилання


Лещенко О.О., Щербак Л.М. Методологія використання інформаційно-вимірювальних систем Sigma в процесі виготовлення літаків // Вісн. НАУ.– 2006. –№2. – С. 14–17.

Шахинпур М. Курс робототехники: Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 527 с.

Гаєв Є.О., Нестеренко Б.М. Універсальний математичний пакет MatLab і типові задачі обчислювальної математики: Навч. посіб. – К.: НАУ, 2004. – 176 с.

Овчинников П. П., Яремчик Ф. П., Михайленко В. М. Вища математика: Підр. У 2 ч. Ч.1. Лінійна і векторна алгебра: Аналітична геометрія. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Техніка, 2000. – 592 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ