Застосування пружно-пластичної моделі в оцінці напружено-деформованого стану грунтового масиву

Dmitry Prusov

Анотація


 Виконано науково-методичний аналіз методу моделювання ґрунтових масивів за допомогою пружно-пластичної моделі, що застосовується під час проведення досліджень напружено-деформованого стану неоднорідних та анізотропних матеріальних середовищ для забезпечення їх міцності та стійкості, на прикладі обчислювального комплексу “Plaxis”.


Посилання


Харр М.Е. Основы теоретической механики грунтов. – М.: Изд-во лит. по стр-ву, 1971. – 320 с.

Цытович Н.А., Тер-Мартросян З.Г. Основы прикладной геомеханики в строительстве. – М.: Высш. шк., 1981. – 317 с.

Прагер В. Введение в механику сплошных сред. –М.: Изд-во иностр. лит., 1963. – 312 с.

Білеуш А.І., Прусов Д.Е., Веремієнко В.К., Вощило О.В. Моделювання напружено-деформованого стану в задачах механіки ґрунтів // Вісн. НАУ. – 2006. – №1. – C. 162–165.

Brinkgreve R.BJ. Geomaterial Models and Numerical Analysis of Softening. – Delft University of Technology. – 1994.

Van Langen H. Numerical analysis of soil-structure interaction. – Delft University of Technology. – 1991.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ