Забезпечення цілісності системи державного регулювання підтримання льотної придатності

О. В. Орлов, Ю. І. Кордянін

Анотація


Розглянуто основні аспекти забезпечення цілісності системи державного регулювання підтримання льотної придатності за наявності значної неоднорідності та динамізму умов функціонування об'єктів регулювання, задачу синтезу саморегулюючих та централізовано регульованих механізмів забезпечення функціонування цієї системи у взаємозвязку з внутрішніми її властивостями: керованістю, досяжністю, координованістю, спостережуваністю, ідентифікованістю

Посилання


IСАО, Руководство по сохранению летной годности. Doc 9642.

ICAO, Руководство по организации контроля за обеспечением безопасности полетов. Ч. А. Создание государственной системы контроля за обеспечением безопасности полетов и управление этой системой. Doc 9734.

Орлов О.В, Кордянт Ю.І. Структура та принципи формування програм перевірок об’єктів у системі державного регулювання підтримання льотної придатності // Авіа-2001: Ш Міжнар. наук.- техн. конф., К., 24-26 квіт. 2001 р. Т. 1. - С. 03.34-03.41.

Орлов А.В Актуальные проблемы формирования рациональной системы государственного регулирования поддержания летной годности воздушных судов в Украине // Вісн. КМУЦА. - К., 1999. - №2. - С. 323-328.

JAR A&GM. Administrative and Guidance Material. Section Two: Maintenance. Chapter 20: Non Compliance Findings.

Кордянин Ю.И, Орлов А. В. Анализ процесса сертификации летной годности эксплуатируемого парка воздушных судов как объекта моделирования //Проблемы безопасности полетов,.- М.: ВИНИТИ. - 1999. - №7. - С. 3-11.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ