Моделі оптимізації послідовних систем за критерієм убезпечення від ризику відмов

Б. Г. Капишон, М. Т. Корнійчук, І. К. Совтус, В. Д. Тетерятник

Анотація


Розглянуто метод оптимізації складних, послідовно зв ’язних систем на етапі розробкита проектування за критерієм витрат на убезпечення від ризику відмов системи з урахуванням керування ризиком для можливості його зменшення. На основі розробленого модифікованого методу невизначених множників запропоновано метод і моделі, що дозволяють мінімізувати витрати на побудову системи заданої якості з допустимими рівнями ризику відмов

Посилання


Корнійчук М.Т. Ризик та математична модель його функції вартості // Захист інформації. - 2000. - № 2. - С. 35-40.

Корнійчук М.Т., Романов О.І., Совтус І.К., Шутко М.О. Ризик і надійність. Альтернатива категорій та проблеми їхньої формалізації // Вісник КМУЦА. - 2000. - № 3-4.- С. 306-309.

Северцев НА. Надежность сложных систем в эксплуатации и отработке. - М.: Высш. шк., 1989.-432 с.

ТахаХ. Введение в исследование операций. - М.: Мир, 1985. - Т.1. - 479 с.; Т.2. - 496 с.

Корнійчук М.Т., Совтус 1К. Стохастичні моделі інформаційних технологій оптимізації надійності складних систем. -К.: КВІУЗ, 2000. -316 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ