ОДНОЧАСТИНКОВА ТЕОРІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЛІНІЙНО ПОЛЯРИЗОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ЕН-ОНДУЛЯТОРНИХ ІНДУКЦІЙНИХ ПРИСКОРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

В.В. Куліш, І.В. Губанов, Г.Є. Марінченко, Г.Г. Вальденмайєр

Анотація


 Побудовано теорію нестаціонарних однорідних і неоднорідних лінійно поляризованих моделей ЕН-прискорювачів. Показано можливість реалізації в таких системах ряду ефектів, у т. ч. ефектів захоплення і відбивання від входу заряджених часток. Сформульовано критерії, що регламентують можливість прояву цих явищ. Запропоновано використання ефекту захоплення як основи для створення систем  формування пікосекундних електронних банчів.


Посилання


Kulish V.V., Kosel P.B., Kailyuk A.G. New accelera-tion principle of charged particles for electronic applica-tions // The Int. J. of Infr. and Mill. waves. – 1998. – Vol. 19, № 1. – P. 33–93.

Kulish V.V., Kosel P.B., Kailyuk A.G., Gubanov I.V. New accelerator principle of charged particles for the electronic need. Quantitative analysis // The Int. J. of Infr. and Mill. waves. – 1998. – Vol. 19, № 2. – P. 251–328.

Kulish V.V. Hierarchical methods. Vol.II. Undulative electrodynamic systems, Dordrecht / Boston / London: Kluwer Academic Publishers, 2002.

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. – М.: На-ука, 1973. – С. 368.

Conte M., MacKay W.W. An introduction to the physics of particle accelerators. – Singapore, 1991: World Scientific. – 325 р.

Schachter L. Beam-wave interaction in periodic and quasi-periodic structures.– Berlin: Springer. – 1996. – 356 р.

Быстров Ю.А., Иванов С.А. Ускорительная техника и рентгеновские приборы. – М.: Высш. шк., 1983. – 192 с.

Marshall T.C. Free electron laser. – London, Mac Millan, New York, 1985. – 320 р.

Brau C. Free electron laser. – Boston: Academic Press, 1990. – 320 р.

Luchini P., Motz U. Undulators and free electron lasers. – Oxford: Clarendonpress. – 1990. – 322 р.

Соколов А.А., Тернов И.М. Релятивистский электрон. – М.: Наука, 1974. – 342 с.

Кулиш В.В., Дзедолик И.В., Кудинов М.А. Движение релятивистского электрона в периодически-реверсивных электромагнитных полях. – К., 1985. – C. 110. – Деп. в УкрНИИ НДІ техн. информ. 23.07.85. № 1490, Uk-85.

Kulish V.V. Hierarchical oscillations and averaging methods in nonlinear problems of relativistic electronics // The Int. J. of Infr. and Mill. waves. – 1997. – Vol. 18, № 5. – P. 1053–1117.

Моисеев Н.Н. Асимпотические методы нелинейной механики.– М.: Наука. – 1981. – 160 с.

Гребенников Е.А. Метод усереднения в прикладных заданиях. – М.: Наука. – 1986. – 172 с.

Kulish V.V., Kosel P.B., Kolcio N., Gubanov I.V. Compact electron EH-accelerator for intensive X-ray flash source // Proc.of SPIE. – 1999. – Vol. 3771. – P. 30–44.

Kulish V.V., Kosel P.B., Melnyk A.C., Kolcio N. Induction Undulative EH-accelerator, U.S. Provisional Application No.60/130, 585, filed April 22, 1999.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ