ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

Г. Архіпова, Д. Проценко, О. Тройченко

Анотація


Розглянуто проблему якості,  безпеки продуктів харчування,  ступеня забруднення їххімічними речовинами та появи генно-модифікованих організмів,  які впливають на якістьпродуктів.  Розкрито зміст особливостей екологічного маркування.  Проведено аналіздосліджень екологічного маркування на упаковках продуктів харчування в супермаркетахКиєва

Ключові слова


генно-модифіковані організми, екологічне маркування, екологічні показники, екологічно безпечна продукція, забруднення, здоров’я населення, стандарти, харчові продукти, якість

Посилання


Закон України «Про якість та безпеку

продуктів і продовольчої сировини»: Прийн-

ятий 23. 12. 1997 р. № 771-97-ВР. – Режим

доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Тимченко О.І. Генофонд і здоров’я: що

потрібно знати пересічному українцю /

О.І. Тимченко. – К.: МВЦ «Медінформ»,

– 72 с.

Закон України «Про вилучення з обігу,

переробку і утилізацію, знищення або по-

дальше використання неякісної та небезпеч-

ної продукції»: Прийнятий 14. 01. 2000 р.

№ 1393-14-ВР. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua

Закон України «Про захист прав спо-

живачів»: Прийнятий 12. 05. 1991 р.

№ 1023-12-ВР. – Режим доступу:

http://zakon.rada.gov.ua

ДСТУ 4518-2008. Національний стан-

дарт України. Продукти харчування. Марку-

вання для споживачів. Загальні правила:

Прийнятий 24. 12. 2008 р. – ВР. – Режим

доступу: http://zakon.rada.gov.ua


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ