АСПЕКТИ ОДНОВИМІРНОЇ ГАЗОДИНАМІКИ КАНАЛУ З ТЕРТЯМ І ТЕПЛООБМІНОМ

М.Ю. Федоров

Анотація


 Розглянуто другий спосіб аналітичного розв’язування задачі течії одновимірного стаціонарного стисливого газу в каналі постійного перерізу з заданим тепловим потоком і тертям. Проаналізовано можливість одержання аналітичних розв’язків за інших граничних умов. Запропоновано шляхи подальшого дослідження і застосування отриманого аналітичного розв’язку в інженерній практиці.


Посилання


Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с.

Кэйс В.М., Лондон А.Л. Компактные теплообменники. – М.: Энергия, 1967. – 160 с.

Федоров М.Ю. Сравнительный анализ моделей течения газа в прямом канале с тепло-обменом // Моделювання та інформційні тех-нології: Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – 2003. – № 24. – С. 3–9.

Fedorov M. Mathematical analysis of modeling stationary compressible flow of perfect gas // Proc. of the NAU. – 2003. – №2(17). – Р. 96–99.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ