ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ВИНИКНЕННЯ АЕРОПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ ПОГАНО ОБТІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТРУБНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ

С.О. Іщенко, Р.М. Павловський, О.І. Жданов, В.В. Дегтярьов

Анотація


 Наведено результати експериментальних досліджень моделі погано обтічної конструкції в аеродина-мічній трубі ТАД-2 Національного авіаційного університету та їх аналіз з метою з’ясування можливого виникнення пружних коливань конструкції під дією аеродинамічних сил з боку повітряного потоку. Запропоновано й апробовано методику визначення спектральних характеристик пульсаційної складової швидкості повітряного потоку в супутньому сліді за моделлю за допомогою приймача повітряного миттєвого тиск.

Посилання


Comprehensive aerodynamic and dynamic study of Independence of Ukraine monument / I.M. Lebedich, M.P. Kondra, R.M. Pavlovsk, а.о. // K.: Proc. of the NAU. – 2003. – № 2(17). – Р. 100 – 104.

Ищенко С.А., Жданов А.И., Давидов А.Р. Экспериментальные исследования ветровых нагрузок на плохо обтекаемые высотные сооружения // Аэрогидродинамика: проблемы и перспективы. Сб. ст. ХАИ. – Х.: ХАИ, 2004. – С. 33 – 42.

Ден-Гартог. Механические колебания. – М.: Физматгиз, 1960. – 580 с.

Павловский Р.Н., Виноградский П.М., Кузнецов С.Г. Работа вентиляционных систем пятиэтажного здания под влиянием высотного здания // Зб. наук. пр. ЛНАУ. Технічні науки (будівництво). – 2005. – № 45(68). – С. 107 – 115.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ