ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ ПОВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

О.О. Ломако, М.О. Петрище, А.Є. Шестаков, С.О. Трофименко

Анотація


 Проаналізовано можливість автоматизації для проведення первинної повірки лічильників електричної енергії. Розраховано зменшення часу повірки при застосуванні спеціалізованого повірочного обладнання. Розроблено спеціалізовану повірочну установку для перевірки відсутності самоходу та порогу чутливості електронних лічильників. Показано ефективність її застосування при проведенні первинної повірки в умовах серійного виробництва лічильників.


Посилання


Трофименко С.О. Використання високоточного автоматизованого обладнання для метрологічного контролю засобів обліку електроенергії//Матеріали V наук.-практ. конф. “Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні”. 17–18 трав. 2005 р. – К.:АВЕГА. – С. 136–139.

ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К.: Основа, 1998. – 380 с.

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). – К.: Основа, 1999. – 205 с.

ГОСТ 30207–94. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 1 и 2). – К.: Госстандарт Ук-раины. – 1994. – 52 с.

ДСТУ IEC 61036:2001. Лічильники активної енергії змінного струму статичні (класи точності 1 та 2). К.: Держспоживстандарт України. – 2004. – 39 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ