АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИЛ СКЛАДНОЇ ФОРМИ В ПЛАНІ

О.О. Кім

Анотація


 Розглянуто розрахунок аеродинамічних характеристик та оптимальний розподіл циркуляції вздовж розмаху крил складної форми в плані. Для розв’язання задачі використано рівняння Глауерта–Трефтца та його модифікації. Наведено розрахунки для крил прямої та зворотної стрілоподібності. Показано, що оптимальний розподіл циркуляції залежить від кута стрілоподібності  та розподілу хорди b(z) уздовж розмаху крила. Обчислено аеродинамічні коефіцієнти індуктивного лобового опору Cxi і повздовжнього аеродинамічного моменту Cmz для крил різної форми в плані. Виконано порівняння характеристик крил. Для отримання мінімального індуктивного лобового опору крила при заданій підйомній силі, визначено змінювання циркуляції вздовж розмаху крила. Використано результати, отримані Є.К. Карафолі та Г.Ф. Бураго. Виведено теоретичні узагальнення і модифікації формул для аеродинамічних коефіцієнтів, які дозволяють провести порівняння аеродинамічних властивостей крил прямої та зворотної стрілоподібності. Записано модифіковане інтегро-диференціальне рівняння Глауерта–Трефтца для крил складної форми в плані.


Посилання


Аржаников Н.С., Мальцев В.Н. Аэродинамика. – М.: Оборонгиз, 1956. – 483 с.

Карафоли Е.К. Аэродинамика крыла самолета. – М.: АН СССР, 1956. – 477 с.

Чаплыгин С.А. Полн. собр. соч. Т. 3. – Л.: АН СССР, 1935. – 338 с.

Жуковский Н.Е. Вихри. Теория крыла. Авиация // Полн. собр. соч. – М.; Л.: Гл. ред. авиац. лит., 1937. – Т. 5. – 492 с.

Бураго Г.Ф. Теория крыла конечного размаха. – М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуков-ского, 1952. – 94 с.

Краснов Н.Ф. Аэродинамика. – М.: Высш. шк., 1971. – 630 с.

Мхитарян А.М. Аэродинамика. – М.: Машиностроение, 1976. – 446 с.

Мхитарян А.М., Ушаков В.В., Баскакова А.Г., Трубенок В.Д. Аэрогидромеханика. – М.: Машиностроение, 1984. – 384 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ