КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИКЛІЧНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ

Ю.В. Куц, Л.М. Щербак

Анотація


 Запропоновано методику визначення кореляційних функцій фази циклічних випадкових процесів. Методика ґрунтується на використанні дискретного перетворення Гільберта, що дає змогу зменшити час аналізу. Реалізацію запропонованої методики розглянуто на прикладі аналізу кореляційних функцій фази адитивної суміші гармонічного сигналу та гауссівської завади.


Посилання


Дёч Р. Нелинейные преобразования случайных процессов. – М.: Сов. радио, 1965. – 206 с.

Переход Н.Г. Измерение параметров фазы случайных сигналов. – Томск: Томское отд-ние. Радио и связь. – 1991. – 310 с.

Чмыч М.К. Цифровая фазометрия. – М.: Радио и связь, 1993. – 184 с.

Мирский Г.Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения. – М.: Энергоиздат, 1982. – 320 с.

Куц Ю.В., Щербак Л.М. Застосування перетворення Гільберта у фазометрії // Технол. системы. – 2004. – №2. – С. 50–55.

Быстрые алгоритмы в цифровой обработке изображений / Т.С. Хуанг, Дж.-О. Эклунд, Г. Дж. Нуссбаумер и др.; Под ред. Т.С. Хуанга; Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1984. – 224 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ