ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЗОНИ АЕРОПОРТУ РЕЗУЛЬТАТІ ЗАБРУДНЕНОСТІ НАФТОПРОДУКТАМИ ҐРУНТУ ТА ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

С.М. Маджд, Г.М. Франчук

Анотація


 Наведено результати дослідження поверхневих вод і ґрунтового покриву на вміст нафтопродуктів на територіях, прилеглих до аеропорту. Встановлено ступінь забруднення нафтопродуктами компонентів довкілля. Здійснено екологічну оцінку стану поверхневих вод та ґрунтового покриву для забезпечення екологічно безпечного середовища в зоні аеропорту.


Посилання


Голубєв І.Р., Новіков Ю.В. Навколишнє середовище і транспорт //Екол. вісн. – 2003. – № 1–2. – С. 10–11.

Запорожець В.В., Шматко М.П. Аеропорт: організація, технологія, безпека. – К.: Дніпро, 2002. – 168 с.

Життя і навколишнє середовище. ЮНЕСКО ЮНЕП / К.М. Ситник, Л.С. Чередніченко, В.Ч. Сахаєв та ін. – К.: Наук. думка, 1985. – 248 с.

Савенко В.С. Природные и антропогенные источники загрязнения атмосферы // Итоги науки и техники. – М.: ВИНИТИ, 1991. – 212 с.

Алєксєєнко І.Р., Коничев А.А., Понченко Н.А. Екстремальні фактори і біооб’єкти. – К.: Наук. думка, 1989. – 152 с.

Аксенов И.Я., Аксенов В.Я. Транспорт и охрана окружающей среды. – М.: Транспорт, 1986. – 176 с.

Голубев И.Р., Новиков Ю.В. Окружающая среда и транспорт. – М.: Транспорт, 1987. – 207 с.

Лазановская И.Н., Орлов Д.С., Саговникова Л.К. Екология и охрана биосферы при химическом загрязнении. – М.: Вища шк., 1998. – 287 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ