Інформаційні технології в логістиці. Інструменти для оптимізації процесів управління підприємством – багатокритеріальна оптимізація

Marcin Pawęska, Tadeusz Popkowski

Анотація


Поняття оптимізації, оптимальності, є дуже вживаними елементами нашого звичайного (повсякденного, розмовного) словарного запасу, які використовуються у ситуаціях, коли ви хочете вказати на характеристики суб'єкта, об'єкта або явища, яке істотно розрізняє їх у даному класі, типі або виді. Це, в певному сенсі, є надмірною інтерпретацією, особливо у тих випадках, коли ми не даємо, або не можемо вказати критерії, які складають суть простору для оцінки виділених особливостей зазначеного об'єкта. Оптимізація – це метод визначення найкращого (оптимального) рішення з точки зору даного критерію (показника) якості (наприклад, вартості, дорожнього руху, ефективності). Приклади застосування багатокритеріальної оптимізації можуть бути досить різноманітними, такими як: дизайн продукції, літаків, автомобілів та особливості їх виробництва, фінансовий менеджмент, дизайн (наприклад, максимізація показника ефективності при обмеженні витрати палива на транспортному засобі або зниження ваги пристрою при максимізації сили окремих його компонентів тощо), максимізація прибутку, включаючи таку, що досягається шляхом мінімізації витрат на виробництво. Управління кризовими явищами значно відрізняється особливостями області застосування багатокритеріальної оптимізації у процесі прийняття рішень. Саме визначення кризового менеджменту визначає певну структуру, яка, з одного боку, чітко відповідає ідеї та принципам багатокритеріальної оптимізації, з іншого боку, віддає перевагу зазначеним критеріям, що визначені цільовою функцією. Робота висвітлює суть проблеми оптимізації найпростішим способом, у тому числі з урахуванням умов кризового управління.


Ключові слова


багатокритеріальна оптимізація; інструменти оптимізації; логістика; технології та ІТ-системи в логістиці; ІТ в управлінні логістикою

Посилання


Ameliańczyk A. (1973) Ekonometryczny model sterowania gospodarką narodową w okresie zagrożenia wojenneg, WAT, Warszawa.

Ameliańczyk A. (1976) Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną, WAT Warszawa.

Ameliańczyk A. (1979) Wektorowa optymalizacja w modelach decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem modeli growych, WAT, Warszawa.

Balter J.F., Zbroja T. (2008) Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, MWSLiT, Wrocław.

Horn J., Nafpliotis N., Goldberg D. (1994) A Niche Pareto Genetic Algorithm for Multi-objective Optimalization, IEEE, Volume 1.

Michalewicz Z. (1999) Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa.

Zamiar Z., Zamiar A. (2010) Zarys teorii zarzadzania kryzysowego, MWSLiT, Wrocław.

Zitzler E. (1999) Evolutionary Algorithms for Multi-objective Optimization: Methods and Applications, Z?rich.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ