ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАМЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЯХ НА РАДІАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛАХ

Т.М. Галяткіна, О.М. Тихенко, В.М. Криворотько, Ю.О. Кутлахмедов

Анотація


 Розглянуто проблеми, пов’язані з оцінкою екологічної безпеки територій, забруднених радіонуклідами. Для моделювання використано метод стаціонарних камерних моделей. Наведено результати математичних розрахунків.


Посилання


Беляев С.Т. Радиоактивные выбросы в биосфере. – М.: Атомиздат, 1991. – 256 с.

Кутлахмедов Ю.О., Корогодін В.І., Кольтовер В.К. Основи радіоекології: Учбовий посіб. – К.: Вища шк., 2003. – 420 с.

Методология систематизации и адаптации моделирующей прогнозно-аналитической системы для создания мер по снижению негативных эффектов для экосистем и населения / Под общ. ред. акад. Укр. АИН и Нью-Йоркской АН, д-ра биол. наук, проф. В.П. Зотова, д-ра биол. наук, проф. Ю.А. Кутлахмедова. – К.: Медэкол-МНИЦ Био-Экосистем, 2003. – 216 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ