УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОСИСТЕМ КОВЗАННЯ В НЕСТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ

С.П. Шимчук

Анотація


 Показано сучасний стан експериментально-методичної бази, що використовується при трибологічних дослідженнях. Запропоновано враховувати фактор радіального відхилення утворюючої циліндр вала трибосистеми ковзання при розробці методик трибовипробувань, який суттєво впливає на відтворюваність результатів. Подано розроблену фізичну модель трибосистеми ковзання в нестаціонарних умовах, що викликані радіальними відхиленнями утворюючої циліндр вала.


Посилання


Новий спосіб профілометрії трибосистем / С.М. Кіяшко, О.У. Стельмах, Є.М. Смірнов та ін.// Вісн. НАУ. – 2002. – №2. – С. 138–141.

Инструкция по эксплуатации – Munhen. LTD. Elmatic. RFL Optimol Test System. – 1978. – 30 c.

Браун Э.Д., Смушкович Б.П. Современные серийные машины трения // Трение и износ. – 1984. – Т. 5. – № 1. – С. 94–99.

Справочник по триботехнике. В 3-х т. Т. 1. Теоретические основы / Под общ. ред. М. Хебды, А. В. Чичинадзе.– М.: Машиностроение, 1989. – 400 с.

Костюнік Р.Є. Вплив сталості лінійного контакту трибосистеми ковзання на її характеристики// Вісн. НАУ. – 2004. – № 3. – С. 23–25.

Стельмах О.У., Сидоренко О.Ю., Костюнік Р.Є. Триботехнічна система “ДЕДАЛ” для випробувань паливно-мастильних матеріалів за проти-спрацювальними та антифрикційними властивостями// Вісн. НАУ. – 2002. – № 4. – С. 52–55.

Шимчук С.П. Вплив радіальних відхилень розмірів валу на зносостійкість трибосистеми ковзання // Наук. нотатки. – Луцьк, 2004. – Вип. 15. – С.315 – 320.

Стельмах А.У., Сидоренко А.Ю., Костюник Р.Е. Методика идентификации ГСМ по противоиз-носным и антифрикционным свойствам с учетом реальных условий их работы // Технологические системы. – К.: – 2002. – №3. – С. 96–101.

Чернець М.В. Методологія оцінки характеристик контакту та прогнозування довговічності циліндричних трибосистем ковзання з малою некруглістю їх елементів // Пробл. трибології. – Хмельницький, 2000. – № 2. – С.14–23.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ