Високотемпературне уреатне мастило для авіаційної техніки

Leonid Zheleznyi, Iuliia Veligorska, Irina Venger, Oleksii Papeikin

Анотація


Мета: Представлені результати досліджень особливостей синтезу багатоцільового уреатного мастила на синтетичних оливах для широкого температурного діапазону застосування, придатного для використання у авіаційній техніці. Методи: Взаємодією поліізоціанату з октадециламіном та бензиламіном у суміші поліальфаолефінової оливи з естерами пентаерітриту і жирних кислот фракції С59 синтезовано полісечовину – загусник уреатних мастил. Її будова встановлена методом ІЧ-спектроскопії. Для визначення верхньої температурної межі застосування мастила використано метод дериватографічного аналізу. Властивості мастила досліджені стандартними методами. Результати: ІЧ-спектри уреатного мастила засвідчили, що застосоване для синтезу загусника співвідношення реагентів призводить до повного їх витрачання у ході реакції та дозволяє одержати сечовину з максимальним виходом. Характер кривих диференціального термічного аналізу та термогравіметрії вказує, що верхня температурна межа застосування уреатного мастила, виготовленого на суміші синтетичних олив, знаходиться на рівні 200 оС. Встановлено, що температура синтезу і співвідношення компонентів загусника визначають термічні, реологічні та механічні властивості системи. Варіюючи мольним співвідношенням компонентів сечовинного загусника, вдалося створити механічно та колоїдно стабільну мастильну композицію. Мастило не застигає до мінус 50 оС, що підтверджується низькою в’язкістю за цієї температури та величиною крутних моментів на початку та за сталого обертання підшипника. Застосування багатофункціонального пакету присадок дозволило вийти на новий якісний рівень за трибологічними характеристиками і стійкістю до окиснювальних перетворень. Обговорення: Дослідження засвідчили, що властивості уреатного мастила залежать не тільки від природи і співвідношення компонентів сечовинного загусника та параметрів процесу його синтезу, але й від збалансованості мастильної композиції в цілому з правильно підібраними базовими оливами та пакетом присадок. Розроблений продукт з високим рівнем трибологічних, антиокислювальних та екологічних характеристик відповідає сучасним вимогам до авіаційних мастил і може бути рекомендований для застосування в жорстких умовах експлуатації в широкому температурному діапазоні.


Ключові слова


авіаційне мастило; амін; ізоціанат; сечовинний загусник; термоокиснювальна стабільність; трибологічні характеристики

Посилання


Krakhmalev S.I., Shkol'nikov V.M., Moiseikina N.N. (2006) Plastichnye smazki dlya aviatsionnoi tekhniki [Greases for aviation equipment]. World of oil products, No.4, pp. 5-9. (In Russian).

Daegling S., Hellawell A., Kone E., Massey A., Mead H.B., Van Zvieten D., Visser T., Wilkinson R.J. (2016) Process for Preparing a Urea Grease Composition. Pat. 2016/0002557 USA, P. 11.

Kinoshita H., Nomura S., Mishim M. (1995) Grease Composition for Constant Velosity Joint. Pat. 5462683 USA. P.30.

Nesterov A.V., Shumovskii A.V., Danilov A.M. (2004) Polimochevinnye plastichnye smazki serii Politerm [Polyurea grease series Polytherm]. World of oil products, No 4, pp. 7-9. (In Russian).

Zajezierska A. (2009) Smary polimocznikowe - nowoczesny gatunek smarów do wielofunkcyjnych zastosowań [Polyurea greases - modern type of lubricants for multi-purpose applications]. Nafta-Gaz, R. 65, No 1, pp. 44-49. (In Polish).

Toshiaki E. (1997) Current Trends in Diurea Greases in Japan. Eurogrease, November/December, pp. 5-27.

Hurley S., Cann P.M. (2000). Starved Lubrication of EHL Contacts – Relationship to Bulk Grease Properties. NLGI Spokesman, vol. 64, No.5, pp. 28-39.

Zheleznyi L.V. (2016) Osoblyvosti syntezu ureatnykh tyksotropnykh system [Features synthesis urea thixotropic systems]. Ukrainian Chemical Journal, vol. 82, No 12, pp. 117-122. (In Ukrainian)

Izsue G., Krafft S.A. (1988). Infrared Spectroscopy in the Development and Manufacture of Lubricating Grease. NLGI Spokesman, vol. 67, No 8, pp. 165-231.

Emanuel N.M. (1982) Mekhanizm deistviya antioksidantov. Sovremennye predstavleniya [The mechanism of action of antioxidants. Modern views]. Petroleum Chemistry (Neftekhimiya), vol. 22, No. 4, pp. 435-447. (In Russian).

Zheleznyi L.V., Butovets V.V., Venher I.O., Martynyuk M.A. (2005) Inhibuvannia vysokotemperaturnoho okysnennia kompleksnykh litiiovykh mastyl [Inhibition of high-temperature oxidation of lithium complex greases] Tezy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Prohres v tekhnolohii horiuchykh kopalyn ta khimmotolohii palyvno-mastylnykh materialiv» [Abstracts of Intern. Scientific and technical conference «Advances in technology of fuels and chymotology of fuels and lubricants»]. Dnipropetrovsk, pp. 46-47. (In Ukrainian).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ