ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ДЛЯ АНАЛОГОВИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ПРОМИСЛОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

І.А. Бороденко, Ю.В. Куц, Д.П. Орнатський

Анотація


 Розглянуто проблему існуючих аналогових інтерфейсів промислових інформаційно-вимірювальних систем. Запропоновано систему передавання аналогових сигналів від набору датчиків до приймальної системи обробки результатів для промислового випробувального стенда. Виконано порівняння найбільш поширених відновлювальних фільтрів з фільтрами на основі ітераційних інтегруючих перетворювачів.


Посилання


Авербух В. Каналы с гальванической изоляцией для передачи аналоговых сигналов // Электронные компоненты. – 1999. – №5. – С. 13–24.

Авербух В. Каналы с гальванической изоляцией для передачи аналоговых сигналов // Электронные компоненты. – 1999. – №4. – С. 25–30.

http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/210891627ad215.pdf

http://www-s.ti.com/sc/ds/iso120.pdf

http://www.home.agilent.com/USeng/nav/-536893648.536883994/pd.html

http://www.vdmais.kiev.ua/stock.asp

Орнатский Д. Способ улучшения основных метрологических характеристик ИИС централизованного типа //Информационно-диагностичес-кие системы. Секция “Информа-ционно-измери-тельные системы”: Материалы IV междунар. науч.-техн. конф. “Авиа-2002”, 23–25 апр. 2002 г. – К.: НАУ, 2002. – Т.1. – С.11.59–11.61.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ