Вдосконалення правового регулювання патентної охорони винахідницької діяльності в контексті законодавства

Nataliya Philyk, Hanna Omelchenko

Анотація


Мета: з’ясувати правову природу відносин, що виникають у зв'язку з реєстрацією об'єктів патентного права. В даній статті автори досліджують особливості правового регулювання винахідницької діяльності. Розглянуті окремі питання патентування об’єктів патентного права, а також уточнюється правова природа відносин, які складаються з приводу реєстрації прав на об’єкти патентного права. Методи дослідження: для аналізу правового регулювання у сфері патентної охорони винахідницької діяльності в контексті законодавства використано метод індукції, системний підхід, формально-юридичний та case-study методи. Результати: в процесі дослідження акцентується увага на недоліках чинного законодавства, та формуються основні напрямки вдосконалення чинного законодавства у відповідності до міжнародно-правових норм в контексті охорони об’єктів патентного права. Окрему увагу присвячено аналізу основних загроз порушень патентного права та шляхи їх подолання. Висновки: отримані результати підтверджують підвищення ефективності системи захисту інтелектуальної власності за рахунок інституційних змін і змін в правовому регулюванні результатів винахідницької діяльності та матимуть позитивний вплив на реформування системи охорони інтелектуальної власності в Україні. Таким чином, подальше вдосконалення законодавства у сфері правового регулювання патентної охорони винахідницької діяльності є необхідним для забезпечення його ефективності та відповідності викликам сьогодення.


Ключові слова


винахід; винахідництво; корисна модель; патент; патентне право; правова охорона; промисловий зразок

Посилання


Bondarenko O. O. (2013) Shchodo problem pravovoi okhorony promyslovykh zrazkiv [Regards the problems of legal protection of industrial designs]. Available at: http://kul.kiev. ua/images/chasop/2013_2 /241.pdf.

Byrkovych T. I., Bondar I. S., Shyshka R. B., Filyk N. V. (2015) Pravo intelektualnoi vlasnosti: avtorsko-pravovyi aspekt. [Intellectual property: copyright and legal aspect]. Kyiv, Vyd. tsentr KNUKiM, 280 s.

Bahrii T. Ya., Byrkovych O. I., Byrkovych T. I. (2016) Vykorystannia obiektiv intelektualnoi vlasnosti v reklami. [Use of intellectual property in advertising: teach. Guidances]. Kyiv, Vydavnytstvo lira-K, 520 s.

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (2001), Nakaz №22 vid 22.01.2001 r. «Pro zatverdzhennia Pravyl skladannia i podannia zaiavky na vynakhid ta zaiavky na korysnu model». Available at: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/z0173-01.

Zubrytska O.V., Bolotna T. M., Filyk N. V. (2011) Intellectual property. Coursebook. Kyiv, «NAU-druk» Publishing House, 236 р.

Sopilko I., Philyk N., Zubrytska O., Kh. Kmetyk, N. Trotsyuk (2015) Intellectual property: Legal protection: Manual. Kyiv, «NAU-druk» Publishing House, 288 р.

Pidopryhora O. A., Sviatotskyi O. D. (2003) Osnovy pravovoi okhorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. [Basics of Intellectual Property Protection in Ukraine]. Kyiv, Kontsern «Vydavnychyi Dim «In Yure», 235 s.

Benatov D. (2015) Patentnyi kapkan dlia Ukrainy. [Patent trap for Ukraine designs]. Available at: http://www.epravda.com.ua/columns/2015/03/ 23/534575/.

Ortynska M. Zahrozy vidtorhnennia (2016). [Threat of rejection]. Available at: http://ipstyle. ua/ru/articles/patents/ugroza_ottorzheniya.html.

Filyk N. V. (2014) Pravo intelektualnoi vlasnosti. [Intellectual property]. Kyiv, «MP Lesia», 344 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ