Екологічна оцінка антропогенно-змінених систем р. Ірпінь

Svitlana Madzhd, Yana Kulynych, Adrian Iavniuk

Анотація


Мета: вивчення взаємодії природних та антропогенних факторів та їхніх наслідків у системі «природне середовище (р. Ірпінь) – антропогенно-змінене середовище (р.Нивка)». Методи: для визначення структурно-функціональних змін техногенно забруднених гідроекосистем були застосовані гідрохімічні, токсикологічні та біологічні методи, а також методи математичної статистики для обробки та узагальнення отриманих експериментальних даних. Результати: запропоновано визначати  динаміку змін механізму біотичної саморегуляції під впливом модифікуючих (антропогенних) факторів, на прикладі системи із двох складових –  «природне середовище (р.Ірпінь) – антропогенно змінене середовище (р.Нивка, права притока р.Ірпінь)». Запропоновано додатково розширити можливості екологічної оцінки за рахунок впровадження інтегрального показника −  індекса екологічної відповідності. Обговорення: отримані результати обумовлюють необхідність подальшого дослідження структурно-функціональних особливостей розвитку гідроекосистеми р.Ірпінь у просторі і часі. Оцінка впливу антропогенних факторів на стан гідроекосистеми дозволить скорегувати природоохоронну діяльність стосовно покращення екологічного стану об'єкта рибогосподарського і рекреаційного призначення р.Ірпінь. Об’єднання р. Нивка та р. Ірпінь в єдину систему  «природне середовище-антропогенно змінене сереовище» дозволить отримати об’єктивну оцінку антропогенних змін в гідроекосистемах. Введення індексу екологічної відповідності дозволить в повній мірі охарактеризувати інтенсивність внутрішньоводоймених процесів у річках.

Ключові слова


гідроекосистема; індикатор екологічної відповідності; механізм біотичної саморегуляції; структурно-функціональні зміни

Посилання


Furse M., Hering D., Brabec K. (2006) The Ecological Status of European Rivers: Evaluation and Intercalibration of Assessment Methods. Dordrecht: Springer, 555p. (in English).

Iatsyk A. V.(2003) Water-Management Ecology: in 4 Volumes, 7 books. Kyiv: Heneza, Vol. 1. Book. 1-2. 400 р. (in Ukrainian)

Danilov-Danilyan V., Losev K. (2014) Ecologycal challenged and sustainable development. Moscow: Traditsia, 416 p. ( in Russian).

Falkenmark, M. and Tropp, H. (2005) Ecosystem Approach and Governance: Contrasting Interpretations. Water Front, No. 4. SIWI (in German)

Buravliov Ie. P. (2004) Environmental Safet. Kyiv:B.V. 320 p. (in Ukrainian)

Vasiukov A. Ie. (2005) Chemical Aspects of Ecological Safety of the Surface Water Objects. Chemistry and Technology of Water. Vol. 27. No 3. pp. 294-308. (in Russian)

Reymers N. F. (1994) Ecology, Theory, Laws, Principles, Hypotheses. Moscow: Rossiya Molodaya. 387p. (in Russian)

OECD (2015) Environment at a Glance 2015:OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, pp. 32-39. (in English).

Udod V. M. (2013) Complex Theories of Ecological Assessment of Efficiency of Intrareservoir Processes. Chemistry and Technology of Water. Vol. 35. No 6. pp. 518-532. (in Russian)

Udod V. (2014) Development of modern methods of control biocenotic ecological state of the hydroecosystem. Kharkiv: Vost.-Europe. Zh. peredovyh technology, no. 5/10, pp. 4-11. ( in Russian).

Madzhd S. M., Dmytrukha T. I., Radomska M. M., Trofimov I. L. (2014) Assessment of Ground Waters Contamination by Heavy Metals near Civil Aviation Facilities. Ecological Safety. Vol. 1. pp. 69-73. (in Ukrainian)

Madzhd S. M. (2014) Assessment of Aviation Facilities Technogenic Impact on Water Bodies Condition. Ecological Safety and Nature Management. Vol. 14. pp. 101-106. (in Ukrainian)

Annual on Contaminated Surface Waters Condition in Ukraine according to State Hydrometeorological Surveillance System Data in 2005-2014. Manuscripts. CGO. Kyiv. 260 p. (in Ukrainian)

Christen Brőnmark, Lars-Anders Hansson (2012) Chemical Ecology in Aquatic Systems. UK, OUP. 312 p.(in Enhlish)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ