МЕТОДОЛОГІЧНІ СПОСОБИ СТРУКТУРУВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ СКЛАДНОГО АВІАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА

Ю. Чоха, Є. Сапелюк

Анотація


Обґрунтовано необхідність застосування концептуального підходу до формування базизнань типового складного динамічного об’єкта авіаційної техніки, що забезпечує роботуавтоматизованої системи діагностувань і підтримки прийняття рішень.

Ключові слова


дедукція; декомпозиція; діагностика; знання, інформація; парадигма; система; структура; штучний інтелект

Посилання


Volponi, A.J.; Brotherton, T.; Luppold,

R.; Simon, L. D. Development of an information

Fusion System for Engine Diagnistics and

Health Management. NASA/TM-2004-212924.

Искусственный интеллект: справ: в

кн. Кн. 1. Системы общения и экспертные

системы / под ред. Э.В. Попова. – М.: Радио

и связь, 1990. – 462 с.

Гаврилова Т. А. Базы знаний интел-

лектуальных систем / Т.А. Гаврилова,

В.Ф. Хорошевский. – СПб: Питер, 2001. –

с.

Богуслаев А. Информационные тех-

нологии поддержки жизненного цикла из-

делий в авиадвигателестроении / А. Богус-

лаев, В. Дубровин, А. Набока / Радіоелек-

троніка. Інформатика. Управління. –

– №1. – С. 136–145.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ