Забезпечення якості вищої освіти: сучасний англійський досвід

N.M. Avshenyuk

Анотація


 Розглянуто міжнародну проблему забезпечення якості вищої освіти в умовах сучасного стрімко змінного сус-пільства. Останніми роками у Великій Британії відбувається значне розгортання процесу забезпечення якості вищої освіти. Попри очевидне поліпшення якості освіти у вищих навчальних закладах країни, виникають сумніви щодо тривалого збереження рівня досягнутих результатів. Обґрунтовано новий для англійської академічної практики підхід до розв’язання цієї проблеми, який дістав назву „процес удосконалення якості”. Він розглядається науковцями і викладачами Великої Британії як процес поєднання заходів, спрямованих на удосконалення освіти і забезпечення її якості.


Посилання


Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль: ТДПУ ім. В.Г. Гнатюка, 2004. – 147 с.

Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы / Пер. с англ. – М.: Весь мир, 2003. – 232 с.

Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions. L.C. Barrows (ed.) – UNESCO: Bucharest, 2004. – 85 p.

Campbell C., Rozsnyai Ch. Quality Assurance and the Development of Course Programmes. Papers on Higher Education. – UNESCO: Bucha-rest, 2002. – 223 p.

Barrow M. Quality management systems and dramaturgical compliance // Quality in Higher Education. – 1999. – Vol. 5, № 1. – P. 27–36.

Horsburgh, M. Quality monitoring in two institutions // Quality in Higher Education. – 1999. – Vol. 5, № 1. – P. 9 – 25.

Gosling D., D’Andrea V.-M. Quality Develop-ment: a new concept for higher education // Quality in Higher Education. – 2001. – Vol. 7, № 1. – P. 7–17.

Harvey I., Green D. Defining quality // Assessment and Evaluation in Higher Education. – 2003. – Vol. 8, № 1. – P. 9 – 34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ