МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ NETCRACKER PROFESSIONAL 4.1 ПЕРЕДАЧІ ADS-B ПОВІДОМЛЕНЬ ЧЕРЕЗ СУПУТНИКОВИЙ КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ ІRІDІUM

В. Харченко, Ю. Барабанов, A. Грехов, М. Іваненко, Р. Лобанов

Анотація


Для моделювання передачі ADS-B повідомлень за допомогою низькоорбітальногосупутникового комплексу Iridium в середовищі NetCracker Professional 4.1 побудовано модельканалу зв’язку «літак – супутник – наземна станція», яка дозволяє аналізувати залежностікоефіцієнта двійкових помилок від середнього робочого навантаження, часу проходженняповідомлення і швидкості передачі даних. Вивчено вплив на трафік типу протоколупередачі, розміру транзакції, часу між транзакціями та часу затримки каналу. Дослідженоефект «насичення» каналу зв’язку, який досягається при одночасній передачі даних черезсупутниковий канал зв’язку з багатьох літаків.

Ключові слова


коефіцієнт двійкових помилок (BER); модель каналу зв’язку «літак –супутник – наземна станція»; розмір трансакції; супутниковий канал зв’язку; тип протоколу передачі; трафік; час затримки каналу; час між транзакціями; швидкість передачі інформації

Посилання


Wikipedia. ADS-B.

Manual For ICAO Aeronautical Mobile

Satellite (Route) Service Part 2-Iridium Draft

V4.0, 2007. – 77 p.

Дятлов А.П. Системы спутниковой

связи с подвижными объектами: учеб. посо-

бие. Ч.1 / А.П. Дятлов. – Таганрог: ТРТУ,

– 95 с.

Бобровский Д.Г. Низкоорбитальные

спутниковые системы связи / Д.Г. Бобров-

ский. – Сети. – 1992. – № 4. – С. 73–79.

Смирнов Н.И. Достоинства низкоор-

битальных спутниковых систем передачи

информации с синхронным кодовым разде-

лением каналов типа «Глобалстар» /

Н.И. Смирнов, Н.А. Иванчук, С.Ф. Гор-

гадзе. – Электросвязь. – 1997. – № 2. – С. 21–28.

Коньков А.М. Перспективы развития

низкоорбитальных систем спутниковой свя-

зи / А.М. Коньков // Вестник связи. – 1994. –

№ 1. – С. 34–38.

Гаршина В.В. Проектирование ком-

пьютерных сетей в NetCracker / В.В. Гарши-

на, А.С. Коваль. – Воронеж, 2007. – 38 с.

Лившиц Б.С. Теория телетрафика /

Б.С. Лившиц, А.П. Пшеничников, А.Д. Хар-

кевич. – М.: Связь, 1979. – 224 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ