Авіаційний шум як проблема охорони навколишнього середовища

В. І. Токарев, О. І. Запорожець

Анотація


Одним із чинників негативного впливу авіації на навколишнє середовище є шум, що регламентується вимогами міжнародного стандарту - Додаток 16 (т. 1) ПСАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Розглянуті аспекти впливу авіаційного шуму на природне середовище, що існує поза повітряним судном, та середовище, що утворюється всередині гермокабін повітряного судна. Здійснений аналіз утворення та оцінки впливу авіаційного шуму. Досліджені засоби зменшення авіаційного шуму

Посилання


Авиационная акустика. Шум пассажирских самолетов и вертолетов на местности ffioд ред. А. Г. Мунина. - М.: Машиностроение, 1986. - 248 с.

Авиационная акустика. Шум в салонах пассажирских самолетов Пoд ред.

А. Г. Мунина. - М.: Машиностроение, 1986. -264 с.

Квитка В.Е., Мельников Б.Н., Токарев В.И. Нормирование и снижение шума

самолетов и вертолетов. - К.: Вища шк., 1980. - 208 с.

Квитка В.Е, Мельнииков Б.Н., Токарев В.И. Гражданская авиация и охрана

окружающей среды. -К.: Вища шк., 1984. - 136 с.

Токарев В.И., Запорожец А.И., Страхолес В.А. Снижение шума при эксплуатации пассажирских самолетов. - К.: Техника, 1990. - 127 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ