Оцінка ефективності горіння хімічних палив

В. В. Козлов

Анотація


Обгрунтовується використання як критерія ефективності горіння хімічних палив, особово тих, що пройшли будь-яку обробку, відносного приросту коефіцієнта виділення тепла, визначаємого через приріст температури газів при згоранні еталонного та обробленого палива в двох геометрично подібних камерах згорання при однакових умовах

Посилання


Теория и расчет воздушно-реактивных двигателей./Под ред. С.М.Шляхтенко: Учеб. 1ля вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. Машиностроение, 1987. - 568 с.

Гуреев A.A., Серегин E.H., Агеев B.C. Квалификационные методы испытаний нефтяных топлив - М.: Химия, 1984. - 200 с.

Ильичев Я.Т. Термодинамический расчет воздушно-реактивных двигателей.-М.: Труды ЦИАМ,- № 677, 1975.

Нечаев Ю.Н., Федоров P.M., Говоров А.Н. Теория авиационных двигателей.-М.: ВВИА им. Н.Е.Жуковского, 1972.

Черкез А.Я. Инженерные расчеты газотурбинных двигателей методом малых отклонений.-М.: Машиностроение, 1975. - 379 с.

Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборьг - 3-изд., перераб. И доп.- М.: Энергия, 1978. - 704 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ