Методика прийняття рішень в інтелектуальних системах навчання з нечітко заданою цільовою функцією

Н. Н. Шибицкая

Анотація


Розглядається структурна модель організації процесу навчання в системі "оператор-тренажер". Формальна оцінка рівня навченості оператора базується на зв'язках, які задаються між елементами знань різних рівнів та педагогічних вимірювальних на нижньому рівні заданої структури знань. Для формування експертної оцінки вводиться лінгвістична терм-множина, значення якої формується на основі запропонованого методу попарних порівнянь, що дозволяє збільшити точність прийняття рішень та зменшити суб'єктивний фактор у процесі оцінки рівня навченості оператора. Подається методика оцінки знань особи, яка навчається, з урахуванням функції належності елемента базових знань підмножині знань особи, яка навчається

Посилання


Аверкин А.Н., Поспелова Д.А. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта /Под ред. - М. - Наука, 1986. - 312 с.

Л.С. Демин, Ю.Г. Жуковский, А.П. Семенин и др. Автоматизированные обучающие системы профессиональной подготовки операторов летательных аппаратов / - М.: Машиностроение, 1986.-240 с.

Шибицкая Н. Н. Концептуальные модели управления процессом обучения в системе "оператор - тренажер" // Проблемы авионики: Сб. науч. тр. - К. : КМУГА, 1997, - С. 251 - 257.

Шибицкая Н. Н. Анализ способов приобретения и использования знаний в интеллектуальных обучающих системах //Проблемы авионики: Сб. науч. тр.,- К. : КМУГА, 1997. - С. 243 -250.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ