Оптимізація та розпаралелювання алгоритмів аналізу електронної системи методом нечіткої класифікації

В. П. Шибицкий, Н. Н. Савчук

Анотація


Сучасні комп'ютерні засоби дозволяють моделювати електронні системи у відповідності з класичними методами аналізу і синтезу на основі теорії нечіткої класифікації інформаційних об'єктів без формування проміжних матричних, топологічних та інших моделей

Посилання


Нагорный Л.Я. Декомпозиция и распараллеливание алгоритмов решения систем не линейных уравнений большой размерности. - К.; Знание, 1981. - 26 с.

Дмитришин Р.В. Поліномні методи символьного аналізу електричних кіл Автореферат дис. на здобуття наук, ступеня д-ра техн. наук. - Львів, 1996. - 34 с.

Шевелев А.Г. Идентификация динамических объектов с многими регулируемыми величинами. //Проблемы моделирования и цифровой обработки сигналов-К.;КМУГА, 1996. - С.26-30.

Кудиненко А.В., Шибицкий В,П., Савчук Н.Н. Структурный метод идентификации электронной системы с распараллеливанием вычислительного процесса.- :КМУГА,1997.

Усынин В.И. Структура множества цепей. -К.:Вища шк., 1980 . - 102 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ