Суміщені процедури класифікації метеорологічних об'єктів і оцінювання їхніх інформаційних параметрів

В. А. Игнатов

Анотація


Викладені результати дослідження методів і алгоритмів класифікації із заданою достовірністю метеорологічних об'єктів радіолокаційним зондуванням, точковим та інтервальним оцінюванням і інформаційних параметрів спостережуваних об'єктів (на прикладі дощових хмар). Показано застосування методів статистичної теорії перевірки гіпотез для класифікації дощових і зливових хмар. Результати роботи можуть бути корисними для розробки режимів радіолокаційного дистанційного зондування, калібрування та дослідження створюваних апаратної і програмних частин засобів експлуатаційного забезпечення систем радіолокаційного зондування метеорологічних об'єктів.


Посилання


Довиак Р., Зрни и Д. Доплеровские радиолокаторы и метеорологические наблюдения/Пер. с англ; под ред. проф. А.А.Черникова. -Л.: Гидрометеоиздат, 1988 - 512 с.

Броди СМ., Власенко О.Н., Марченко Б.Г. Расчет и планирование испытаний систем на надежность. - К.: Наук, думка, 1970,- 192 с.

А.с. 1734200 СССР, МКИ Н03К5/153. Способ измерения времени перехода сигнала через нуль / Игнатов В.А., Яновский Ф.И. и др. - Бюл. № 18// Открытия. Изобретения. -1992.

А.с. 1780036 СССР, МКИ G01R23/00. Способ измерения частоты переменного напряжения и устройство для его осуществления / Игнатов В.А., Яновский Ф.И. и др. - Бюл. № 45 // Открытия. Изобретения. - 1992.

А.с. 1564721 СССР, МКИ Н03К5/24 G05B1/01. Способ допускового контроля амплитуды сигнала / Игнатов В. А., Боголюбов Н.В. и др. - Бюл. № 18// Открытия. Изобретения. - 1990.

А.с. 1832219 СССР, МКИ G01R25/00. Способ измерения текущей фазы / Игнатов В.А., Яновский Ф.И, и др. - Бюл. № 29 // Открытия, Изобретения , - 1993,

Методы и средства дистанционного зондирования атмосферы в интересах авиации: Сб. науч. тр. /Под ред. В. А. Игнатова,- К: КНИГА -1991. -110 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ