Формування системи управління економічним розвитком авіапідприємств

Victoria Prokhorova, Yuliia Bezuhla

Анотація


Мета: Орієнтовано-рефлексивний підхід до управління передбачає реструктуризацію мети. Цей процес можливий тільки при багатовимірному аналізі й відображенні всього адміністративного процесу реструктуризації та його елементів у визначенні та плануванні діяльності, створенні умов реструктуризації, прогнозуванні результатів і наслідків вибору шляхів вирішення проблеми, засобів досягнення мети. Методи: Розвиток системи економічного розвитку в даний час вимагає використання механізмів для безперервного моніторингу внутрішнього і зовнішнього середовища і виявлення чинників, які ставлять під загрозу бізнес. Реалізація механізму можлива за рахунок використання діагностичних тестів: статичного аналізу, експертної діагностики, лінійного і динамічного програмування. Результати: Економічні і математичні моделі, можуть визначити статус і рівень економічного потенціалу розвитку підприємств, які були досліджені, що підтверджують необхідність вжиття заходів для управління економічного розвитку. Для того, щоб розробити механізм конкуренції в авіабудівній галузі необхідно: впровадження в практику механізмів мотивації управління для забезпечення належного рівня зацікавленості у функціонуванні авіакомпаній на основі приватної власності; формування конкурентного середовища. Обговорення: Передбачається, що в складному економічній кризі позитивні результати можуть бути досягнуті менеджерами, які постійно шукають оригінальні підходи до включення в процес розвитку, поєднавши внутрішні зовнішні можливості, які генеруються ринком. Зроблено висновок про те, що менеджмент авіаційного бізнесу в умовах економічної нестабільності або кризи вимагає розробки і реалізації (використання) менеджерів антикризової програми вищого управлінського рівня. Такі програми повинні включати в себе систему економічного аналізу, прогнозування, проектування і реалізації комплексних інноваційних проектів.


Ключові слова


авіаційна компанія; економічний розвиток; система управління; управління; формування

Посилання


Adizes I. Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to Do about It / I. Adizes. – Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1988, 453 p.

Adizes I. Managing Corporate Lifecycles /

I. Adizes. – Paramus, New Jersey : Prentice Hall, 1999. – 567 p.

Armstrong N. Regional Economics and Policy / N. Armstrong, J. Taylor. 3rd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2000, 438 р.

Cameron K. S. Diagnosing and Changing Organizational Culture. Based on the Competing Values Framework / K. S. Cameron, R. E. Quinn. – 3rd ed. – New Jersey : Printice Hall, 2011, 288 p.

Campbell A. Do You Well-Designed Organization / A. Campbell, M. Goold // Harvard Business Review. 2002, March, P. 117–124.

Chandler A. D. Strategy and Structure / A. D. Chandler, P. Lowrense, R. Calori // Chapters in the History of Industrial Enterprises. Cambridge; Massachusetts : MIT Press, 1962, 280 p.

Corporate Restructuring: A guide to creating the premium-valued company / editors in chief : Milton L. Rock, Robert H. Rock, James Kristie. – New York : McGraw-Hill Publishing Company, 1990, 310 р.

Frese T. Grundlagen Organisation: Konzept – Prinzipien – Strukturen / T. Frese. – Wiesbaden: Gabler, 1999, 678 s.

Ghoshal S. The Multinational Corporation as an Interorganizational Network / S. Ghoshal, C. A. Bartlett // Academy of Management Review. – 1990, N 15 (4), P. 603–625.

Golembiewski R. T. Organizational Development in Public Agencies: Perspectives in Theory and Practice / R. T. Golembiewski // Public Administration Review, 1969, July-August, P. 367–377.

Handy C. The Cods of Management / C. Handy. – New York : Penguin Books, 1978, 256 р.

Pilipenko A. A. Management organization of cluster structures potential development by tools of balanced scorecard / A. A. Pilipenko, O. V. Duda // Economics of development, 2012, N 2, P. 25–32.

Sethi, A. K. Flexibility in Manufacturing: a Survey / A. K. Sethi, S. P. Sethi // The International Journal of Flexible Manufacturing Systems, 1990, N 2, P. 289–328.

Teece D. J. Dynamic Capabilities and Strategic Management / D. J. Teece, G. Pisano, A. Shuen // Strategic Management Journal, 1997, N 7, P. 509–533.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ