ВПЛИВ КИСНЮ НА НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ ПАЛИВНИХ СИСТЕМ

С.В. Іванов, В.В. Єфіменко, В.Ф. Новікова, О.В. Полякова

Анотація


 Розглянуто вплив розчиненого кисню на експлуатаційні властивості реактивних палив: термоокиснювальну стабільність, пожежовибухонебезпечність, кавітаційні та протиспрацьовувальні властивості.


Посилання


Єфіменко В.В., Іванов С.В., Новікова В.Ф., Полякова О.В. Визначення вмісту розчинених газів в нафтопродуктах // Вісн. НАУ. – 2002. – №2. – С. 199–201.

Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студентів вищ. навч. закл. – К.: Пед. преса, 2002. – С. 336–339.

Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные жидкости. – М.: Транспорт, 1970. – 255 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ