КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

С.В. Іванов

Анотація


 Розглянуто проблеми викладання хімії студентам вищих навчальних закладів. Показано, що вирішення цих проблем та подальші розробки цього курсу пов’язані з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Наведено можливу схему інтеграції понять хімії та засобів комп’ютерних інформаційних технологій.


Посилання


Грішнова О. Розвиток вищої освіти в Ук-раїні: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення // Вища шк. – 2001 . –№ 2–3. – С. 22–33.

Зубко Ю. Комп’ютеризація освіти як чинник трансформації суспільства в постіндустріальну епоху // Вісн. Книжкової палати. – 2002. – № 4. – С. 17–19.

Саркисов П.Д. Основные направления развития химко-технологического образования // Химия: методика преподавания. – 2004. – № 1. – С. 3–12.

Ткачук В. Інформаційні технології в системі вищої освіти: етапи впровадження // Вища освіта України. – 2002. – № 4. – С.43–47.

Carlson S. Campus survey finds that adding technology to teaching is a top issue // The chronicle of higher education. – 2000. – V. 47, № 9. – P. 46.

Паничев С.А., Яффа А.Я. Химия. Основные понятия и термины. – М., 2000. – 562 с.

www.college.ru/chemistry/course/design/index.htm

www.chemistry.ssu.samara.ru

Назарова Т.С., Полат Е.С. Средства обуче-ния. – М.: Айрис пресс, 1998. – 289 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ