ВПЛИВ ЕФЕКТІВ УСТАНОВЛЕННЯ ДВИГУНІВ І ПОШИРЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ В АТМОСФЕРІ НА РІВНІ ШУМУ ЛІТАКА В КОНТРОЛЬНИХ ТОЧКАХ

О.І. Запорожець, Г.Г. Голембієвський

Анотація


 Розглянуто метод розрахунку впливу стану атмосфери на поширення звукових променів. Проведено аналіз алгоритмів розрахунку траєкторій звукових променів за наявності градієнтів швидкості вітру і температури. Визначено вплив рефракційних властивостей середовища на характеристики поширення звукових променів.


Посилання


Запорожец А.И., Голембиевский Г.Г. Влияние эксплуатационных факторов на уровни авиационного шума // Вісн. КМУЦА. – 2000. – № 3–4. – С. 146–152.

Запорожець О.І., Токарев В.І., Голембієвський Г.Г. Дослідження розрахункових моделей ефектів встановлення двигунів на рівні шуму літака на місцевості // Вісн. НАУ. – 2003. – № 3–4. – С. 146–152.

Environmental protection. Annex 16 to the Сonvention on International civil aviation. Aircraft noise. Vol. 1. – ICAO. – 1993. – 93 p.

ГОСТ 17229-87. Самолеты пассажирские и транспортные. Методы определения уровней шума, создаваемого на местности. Введен с 01.07.1988. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 46 с.

Embleton T.F.W., Thiessen G.J., Piercy J.E. Propagation in Inversion and Reflections at the Ground // JASA. – 1976. – Vol. 59, № 2. – P. 128–142.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ