Введено додаткові вимоги до оформлення статей

Шановні автори!

Оскільки пріоритетним завданням наукового журналу «Proceedings of the National Aviation University» є входження до двох найавторитетніших у світі реферативних баз даних Scopus та Web of Science, редакція вводить нові (додаткові) вимоги до оформлення статей.

Додаткові вимоги до списку літератури («References»)

  • Список літератури повинен включати мінімум 10 джерел. Із них не менше 3‑х джерел мають бути іноземні (латиницею).
  • Не авторські джерела (закони, постанови, накази, інші офіційні джерела, неопубліковані документи тощо) можуть бути включені до списку, але не враховуються в названий мінімум.
  • Джерела в списку наводяться й нумеруються в порядку їх цитування в тексті.

Додаткові вимоги до авторських резюме

 

Авторське резюме до статті є основним (часто самостійним і незалежним від основного тексту) джерелом інформації у міжнародних базах даних, в яких індексується журнал. З авторського резюме читач має чітко зрозуміти сутність дослідження й вирішити, чи варто звертатися до повного тексту статті для отримання детальної інформації.

 

Авторські резюме (англійською, українською та російською мовами) повинні:

  • Містити не менше 150, але не більше 300 слів.
  • Коротко повторювати структуру статті (цілі й завдання дослідження, методи, результати, висновки).
  • Не містити посилань на літературу та абревіатур (якщо це можливо).


ISSN 2306-1472 (Online), ISSN 1813-1166 (Print)

Передплатний індекс 86179

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASEBSCOCrossRefBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ