ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ – ПЕРШИЙ ЕТАП РЕКОНСТРУКЦІЇ СЕМАНТИКИ СЛОВА

Анастасія Сібрук, Тетяна Гульченко

Анотація


У статті розглянуто питання вивчення етимології окремих груп слів, подано  реконструкцію  як  основний  етап  дослідження  історії  слова, проаналізовано шляхи та методи опису внутрішньої форми.

Ключові слова


історико-етимологічний аналіз, реконструкція, первісна форма

Посилання


Абаев В. И. Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков / В. И. Абаев,

Б. В. Горнунг и др. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – 324 с.

Варбот Ж. Ж. Праславянская морфология,

словообразование и этимология / Жанна Жановна Варбот. – М.: Наука, 1984. – 255 с.

Илиади А. И. Основы славянской этимологии / Александр

Иванович Илиади. – К. : Довіра, 2005. – 270 с.

Крип’якевич І. П. Історія України / Іван Петрович

Крип’якевич. – Львів : Світ, 1990. – 519 с. – (Пам’ятки іст. думки

України).

Мельничук А. С. Порядок слов и синтагматическое членение

предложений в славянских языках. Краткая характеристика общих

закономерностей / Александр Савич Мельничук. – К., 1958. – 64 с.

Пономарів О. Лексика грецького походження в українській

мові / Олександр Пономарів. – К. : Просвіта, 2005. – 128 с.

Потебня А. А. Мысль и язык / Александр Апанасович

Потебня. – Харьков, 1926. – 207 с.

Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского

языка / Александр Григорьевич Преображенский. – М., 1958. – 1284

с.

Скляренко В. Г. Русь і варяги : історико-етимологічне

дослідження / Віталій Григорович Скляренко. – К. : Довіра, 2006. – 119 с.

Соссюр Ф. де Курс загальної лінгвістики / Фердінанд де

Соссюр. – К. : Основи, 1998 – С. 266–278.

Ткаченко О. Б. Запозичені слова / О. Б. Ткаченко //

Українська мова. Енциклопедія. – К. : Укр. енц. ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 194.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована