ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ – ПЕРШИЙ ЕТАП РЕКОНСТРУКЦІЇ СЕМАНТИКИ СЛОВА

Анастасія Сібрук, Тетяна Гульченко

Анотація


У статті розглянуто питання вивчення етимології окремих груп слів, подано  реконструкцію  як  основний  етап  дослідження  історії  слова, проаналізовано шляхи та методи опису внутрішньої форми.

Ключові слова


історико-етимологічний аналіз, реконструкція, первісна форма

Посилання


Абаев В. И. Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков / В. И. Абаев,

Б. В. Горнунг и др. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – 324 с.

Варбот Ж. Ж. Праславянская морфология,

словообразование и этимология / Жанна Жановна Варбот. – М.: Наука, 1984. – 255 с.

Илиади А. И. Основы славянской этимологии / Александр

Иванович Илиади. – К. : Довіра, 2005. – 270 с.

Крип’якевич І. П. Історія України / Іван Петрович

Крип’якевич. – Львів : Світ, 1990. – 519 с. – (Пам’ятки іст. думки

України).

Мельничук А. С. Порядок слов и синтагматическое членение

предложений в славянских языках. Краткая характеристика общих

закономерностей / Александр Савич Мельничук. – К., 1958. – 64 с.

Пономарів О. Лексика грецького походження в українській

мові / Олександр Пономарів. – К. : Просвіта, 2005. – 128 с.

Потебня А. А. Мысль и язык / Александр Апанасович

Потебня. – Харьков, 1926. – 207 с.

Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского

языка / Александр Григорьевич Преображенский. – М., 1958. – 1284

с.

Скляренко В. Г. Русь і варяги : історико-етимологічне

дослідження / Віталій Григорович Скляренко. – К. : Довіра, 2006. – 119 с.

Соссюр Ф. де Курс загальної лінгвістики / Фердінанд де

Соссюр. – К. : Основи, 1998 – С. 266–278.

Ткаченко О. Б. Запозичені слова / О. Б. Ткаченко //

Українська мова. Енциклопедія. – К. : Укр. енц. ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 194.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/clients/client1/web1/web/c55bf3fc219b9610c2b8abde2d8ed171/sape.php' (include_path='.:/var/www/clients/client1/web1/web/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/pages:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/adodb:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/phputf8:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/pqp/classes:/var/www/clients/client1/web1/web/lib/pkp/lib/smarty:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/clients/client1/web1/web/cache/t_compile/%%CC^CCB^CCBBF62B%%footer.tpl.php on line 125