НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ У РОМАНІ Ґ. ШКУРУПІЯ «ДВЕРІ В ДЕНЬ»

Марія ПІДОДВІРНА

Анотація


У статті досліджено наративні стратегії роману Ґ. Шкурупія «Двері в день». З’ясовано, що у творі актуалізується меніпея як жанрова традиція, а одну із ключових ролей відіграє ненадійний наратор, який втілює авторську стратегію викладу.


Ключові слова


меніпея; ненадійний наратор; наративна стратегія; Ґ. Шкурупій; експериментальна проза.

Посилання


Барков, А. (2001). Семиотика и нарратология: структура текста мениппеи. Взято з http://www.menippea.narod.ru/n01.htm.

Журба, С. (2017). Карнавальний топос маски у романах Вiтольда Гомбровича Фердидурке та Ґео Шкурупiя «Дверi в день». Взято з http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a7c638ce-acb9-42c6-8b3f-e2a0996110c7.

Лобас, Н. (2007). Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної експериментальної прози Майка Йогансена та Вітольда Ґомбровича (на матеріалі романів «Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших"» і «Фердидурке»). (Автореф. дис. канд. філол. наук). ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль.

Томбулатова, І. (2014). Рецепція творів Ґео Шкурупія сучасниками та літературознавцями нового часу. Проблеми сучасного літературознавства. Одеса : Астропринт. Вип. 19, 155–165.

Філатова, О. (2014). Художній проект «шукача-деструктатора» (роман Ґ. Шкурупія «Двері в день»). Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. Вип. 4, 178–183.

Шкурупій, Ґ. (1968). Двері в день. Радянський письменник. Київ. 324 с.

Nünning, A. (1998). Unreliable Narration: Studien zur Theorie und Praxis unglaubwürdigen Erzählens in der englischsprachigen Erzählliteratur. Ed. Ansgar Nünning. Trier: WVT, 3–40.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована