СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ АНТРОПОНІМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ОЦІНКИ ДІЙСНОСТІ ЛЮДИНОЮ

Ганна ДИШЛЕВА

Анотація


У  статті розглянуто питання функціонування фразеологічних антропонімів на позначення емоційної оцінки дійсності людиною. Здійснено їх семантичну класифікацію, охарактеризовано виділені групи.

Ключові слова


фразеологічна одиниця; фразеологічний антропонім; емоційна оцінка дійсності; семантичні характеристики; позитивні; негативні та нейтральні емоції

Посилання


Бусел, В. Т. (Ред.). (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: ВТФ «Перун».

Скрипченко О. В., Волинська Л. В., Огороднійчук З. В. (Ред.). (2017). Загальна психологія. Київ: Каравела.

Лекант, П. А. (2001). Современный русский литературный язык. Москва: Высшая школа.

Олійник, І.С., Сидоренко, М.М. (1997). Україно-російський – російсько-український фразеологічний тлумачний словник. Харків: Прапор.

Сепир, Э. (2002). Избранные труды по языкознанию и культурологии. Москва: Прогресс.

Білоноженко, В. М. (Ред.). (2008). Словник фразеологізмів української мови. Київ: Наук. думка.

Удовиченко, Г.М. (2002). Фразеологічний словник української мови : в 2 т. Київ: Вища школа.

Чепок Д. С. (2013). Деякі особливості функціонування фразеологізмів на позначення почуттів. Наукові записки Ніжинського державного ун-ту імені Миколи Гоголя, 4, 136-149.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована