ЗВИЧАЄВА ДОМІНАНТА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ БАЛАДИ

Олена ІВАНОВСЬКА

Анотація


У статті порушується проблема регламентації пісенної жанрової парадигми українського фольклору, розглянуто механізми трансмісії традиційних смислів, згенерованих у баладі. Автор обґрунтовує жанрові параметри народної балади, закцентовує увагу на звичаєвій домінанті сюжетної смислогенерації, простежує функціональні модифікації.

Ключові слова


українська народна балада; традиція; трансмісія; звичай; мононорма; фольклор; традиційні смисли; деміфологізація; жанр фольклору

Посилання


Буслаев, Ф. И. (1910). Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Сочинения Ф. И. Буслаева. Сочинения по археологии и истории искусства: В 3 т. (Т. 2., 459 с.). СПб.: Отд-ние рус. яз. и словестности Имп. Акад. наук.

Гнатюк, В. М. (1919). Пісня про покритку, що втопила дитину. В Етноґр. ком. НТШ у Львові (Ред.), Матеріяли до української етнольогії: Т. XIX – XX (с. 249-389). Львів: Наукове Товариство імени Шевченка.

Ґадамер, Г.-Ґ. (2001). Герменевтика і поетика. Вибрані твори: Перек. з нім. Київ: Юніверс.

Дей, О. І., Ясенчук, А.Ю. (1987). Балади. Київ: Дніпро.

Дей, О.І. (1986). Українська народна балада: Монографія. Київ: Наукова думка.

Доманицкий, В.Н. (1905). Баллада о Бондаривне и пане Каневском. Киевская Старина, 3, 480-494.

Драгоманов, М.П. (2007). Фольклористика. Літературознавство. В В.П. Андрущенко (голова) та ін. (Ред.), Вибрані праці: У 3 т., 4 кн. (Т. 2, с. 133-150). Київ: Знання України.

Івановська, О. (2010). Системотворчі ознаки фольклорної трансмісії. Література. Фольклор. Проблеми поетики, (35), 10-18.

Квітка, К. (1927). Українські пісні про дітозгубницю. Етнографічний вісник, (4), 31-70.

Леви-Брюль, Л. (1994). Сверхъестественное в первобытном мышлении. Взято з https://libking.ru/books/sci-/scipsychology/372973-lyusen-levi-bryul-sverhestestvennoe-v-pervobytnom-myshlenii.html

Леонтьев, Д. (2003). Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. (2-е изд.). Москва: Смысл.

Мишанич, С.В. (Упор.). (1981). З гір Карпатських: Українські народні балади. Ужгород: Карпати.

Народні балади Закарпаття. (1966). Львів: Вид-во Львівського університету.

Нудьга, Г.А. (1970). Українська балада: З теорії та історії жанру. Київ: Дніпро.

Першиц, А.И., Монгайт, А.П., Алексеев, В.П. (1982). История первобытного общества: Учебник. (3-е изд., перераб. и дополн.). Москва: Высшая школа.

Потебня, А. А. (1877). Малорусская народная песня, по списку XVI века: Текст и примечания. Воронеж: В типографии В.И. Исаева.

Пропп, В. (2003). Морфология волшебной сказки. Москва: Лабиринт.

Сумцов, Н.Ф. (1893). Народные песни об отравлении змеиным ядом. Киевская старина, 43 (10-12), 260-261.

Франко, І.Я. (1980). Літературно-критичні праці (1876-1885). В.Л.Микитась, С.В. Щурат (Ред.), Зібрання творів у п'ятдесяти томах: Література і мистецтво. Томи 26-43 (Т. 26, с. 210-253). Київ: Наукова думка.

Эванс-Причард, Э. (2003). История антропологической мысли. Москва: Восточная литература.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована