ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА (НА ПРИКЛАДІ ІМЕННИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ПРИКРАСА»)

Анастасія СІБРУК

Анотація


У статті розглянуто особливості вивчення лексичного значення окремих іменників в діахронічному розрізі. Особливе значення надається системному аналізу лексики, зафіксованої в писемних пам’ятках різних хронологічних періодів. Семантична реконструкція лексичних одиниць входить до актуальних завдань історичної лексикології української мови.


Ключові слова


семантика; реконструкція; семема; ядро; периферія

Посилання


Бублейник, Л. (2007). Міжмовні співвідношення в лексичній синоніміці. Мовознавство, 6, 20–25.

Васильев, Л. (1971 ). Теория семантических полей. Вопросы языкознания,5, 105–113.

Виноградов, В. (1977). Избранные труды. Лексикология и лексикография. Москва: Наука.

Гак В. (1998). Языковые преобразования. Москва: Studia philologica.

Ковалик, І. (1984). Методика лінгвістичного аналізу тексту. Київ: Вища школа.

Кочерган, М. (2004). Компонентний аналіз. Київ: Укр. енц. ім. М. П. Бажана.

Кочерган, М. (1980). Слово і контекст. Львів: Вища школа.

Кочерган, М. (2007). Теорія функціонально-семантичного поля і її застосування в зіставному мовознавстві. Мовознавство, 4–5, 13–19.

Михайловская, Н. (1980). Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка XI–XIV вв. (нормативный аспект). Москва: Наука.

Плющ, М. (1990). Українська мова. Київ: Радянська школа.

Покровский, М. (1959). Избранные труды по языкознанию. Москва: Изд-во АН СССР.

Русанівський, В. (1988). Структура лексичної і граматичної семантики. Київ: Наукова думка.

Соколовская, Ж. (1979.) Система в лексической семантике (анализ семантической структуры слова). Київ: Вища школа.

Стернин, И. (1985) Лексическое значение слова в речи. Воронеж: Изд-во Ворон. унив.

Тараненко, О. (2004) Полісемія. К. : Укр. енц. ім. М. П. Бажана.

Тараненко, А. (1989). Языковая семантика в ее динамических аспектах (основные семантические процессы). Київ: Наукова думка.

Якобсон, Р. (1985) Избранные работы. Москва: Прогресс.

Geeraerts, D. (1985) Cognitive restrictions on the structure of semantic change. Berlin: Mouton.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована