«СЕСТРИЦЯ ГАЛЯ» Б. ГРІНЧЕНКА ТА «СЕМЕН» А. ПЛАТОНОВА: СПРОБА ТИПОЛОГІЧНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ПЕРСОНАЖІВ

Ірина ЯКОВЛЕВА

Анотація


У статті проаналізовано в порівняльному аспекті структурну організацію змісту зразків малої прози «Сестриця Галя» Б. Д. Грінченка (1885) та «Семен» А. П. Платонова (1936). Виконаний з позиції гендерної психології аналіз дає можливість розглянути вищеназвані твори у психоаналітичній інтерпретації та розкрити різні рівні їх смислу, що досі перебували поза увагою дослідників. Також використання нових підходів уможливлює розкриття стильової своєрідності кожного з цих двох авторів на прикладі реалізації близьких сюжетних ліній.


Ключові слова


Б. Грінченко; А. Платонов; «Сестриця Галя»; «Семен»; гендер; гендерна інтерпретація; гендерна психологія персонажів; психоаналіз; архетипи

Посилання


Аюпова Е. Концепт «ребенок» в рассказах Андрея Платонова / Е. И. Аюпова // Вестник Челябинск. гос. ун-та. – 2008. – № 30. – С. 17–22.

Білецький О. Борис Грінченко / О. І. Білецький // Зібрання праць. У 5-ти т. / Ред. колегія : М. Гудзій (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 1965 – Т. 2: Українська література ХІХ – початку ХХ століття / Упор. та прим. М. Гончарука. Ред. М. Сиваченко. – 1965. – С. 586–595.

Брагина Н. Мироздание А. Платонова: опыт реконструкции : музыкально-мифологический анализ поэтики / Н. Н. Брагина – Иваново : Талка, 2008. – 415 с.

Гурвич А. Андрей Платонов / Воспоминания современников, материалы к биографии. – М., 1994. – С. 358-413.

Єфремов С. Історія українського письменства / Ред. М. Наєнко. – К.: «Феміна», 1995. – 688 с.

Карасёв Л. Движение по склону: О сочинениях Андрея Платонова / Л. В. Карасёв. – М., 2002. – 140 с.

Платонов А. Сухой хлеб: Рассказы, сказки. Сост., подготовка текста, комментарии Н. В. Корниенко / А. П. Платонов. – М., 2011.

Погрібний А. Літературні явища і з’яви : статті. Портрети. Силуети. Наближення. – К. : Оранта: Майстерня книги, 2009. – 687 с.

Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. Том 3. П – Я. – С. 69-75.

Сізова К. Людина у дзеркалі літератури: трансформація принципів портретування в українській прозі XIX – початку XX ст.: монографія / К. Сізова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Наша культура і наука, 2010. – 356 с.

Толстая-Сегал Е. Идеологические контексты Платонова // Андрей Платонов: Мир творчества. – М.: Современный писатель, 1994. – С.47–83.

Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж. Освобождение от созависимости / Перевод с английского А. Г. Чеславской – М.: Независимая фирма «Класс», 2002. – 224 с. – (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 103).

Яковлева І. Гендерна психологія персонажів малої прози Бориса Грінченка (на матеріалі оповідання «Нелюб») / І. В. Яковлева // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол.: І. Є. Руснак, О.В.Єременко, С. О. Євтушенко, О. В. Кудряшова та ін. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – №10. – С. 107-111.

Яковлева І. Гендерна психологія персонажів повісті Бориса Грінченка «Сонячний промінь» / І. В. Яковлева // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник наукових праць / за ред. Оксани Філатової. – № 2 (20) жовтень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 295-299.

Яременко В. Людина без копії – Борис Грінченко: архівні документи, раритети, матеріали до біографії Б. Д. Грінченка, виявлені у 2013-2016 роках. – Київ, 2017. – 258 с.

История русской литературы XX – начала XXI века: в 3-х частях: Часть II: 1925-1990 годы [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Сост. и науч. ред. проф. В. И. Коровин. – М.: ВЛАДОС, 2014. – http://www.studentlibrary.ru/book/ ISBN9785691020315.html

Summa culturologiae. В 2-х т. Том 1. Электронное издание / Главный редактор и автор проекта С. Я. Левит. – М.; Спб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. – 1372 с. (Серия «Summa culturologiae»).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована