МОДУСИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЕКЗИСТЕНЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ “ПОВІСТІ ПРО ОСТАННІЙ СІРНИК…” ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО

Ірина БУРЛАКОВА

Анотація


У  статті розглянуто питання функціонування понять “роздвоєність” / “двійництво” в екзистенційному контексті творчості письменника. Головним принципом двійництва є взаємозамінність персонажів у їх місії, ролі, здійснюваній ними програмі. Поняття двійництва героїв “Повісті про останній сірник” розглядається у маскулінній площині, поза ґендерним контекстом, який вибудовується у системі персонажів оповідання.


Ключові слова


ідентичність; еміграційна література; двійництво персонажів; екзистенційний дискурс; модуси ідентичності

Посилання


Багрій М. А. Стильові особливості творчості Ігоря Костецького. – Рукопис. Дисер. … кандидата філол. наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України. – Тернопіль, 2013. – 22 с.

Бурлакова І. “Ми у руках тримаєм тільки зерна…” : новелістика на тлі маніфестацій МУРу” [монографія] / Ірина Бурлакова. – К. : Якубець А. В. [приват. вид.], 2010. – 359 с.

Костецький І. Повість про останній сірник. / Костецький І. Тобі належить цілий світ. Вибрані твори. – К., Видавництво “Часопис “Критика”, 2005. – С. 190-240.

Лисенко-Ковальова Н.В. Мистецький Український Рух: модернізація літературної традиції і модернізм. Дисертація… кандидата філол. наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – 22 с.

Соловей О. Мала проза Ігоря Костецького: етичний аспект // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. – 2015. – № 23. – С. 40-59. [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Users/Сергей/Downloads/apulf_2015_23_6%20(2).pdf

Стех М. Р. Стиль / Марко Роберт Стех // Костецький І. Тобі належить цілий світ: Вибрані твори. – К. : Критика, 2005. – С. 163-175.

Шерех Ю. Стилі сучасної української літератури на еміграції / Шерех Ю. // Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Три томи. Т.1. / Ред. рада: В. О. Шевчук та ін.: Упоряд. та приміт. Р. М. Корогородського: Худож. оформ. серії І. М. Гаврилюка, О. Д. Назаренка: Іл. С. Г. Якутовича: Світлини І. Юрчука.– Харків: Фоліо, 1998.– С. 161-195. (Українська література ХХ століття).

Юрова І. Ю. Творча особистість І. Костецького у літературному дискурсі ІІ половини ХХ століття. – Рукопис. Дисертація… канд. філол. наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2007. – 22 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована