ГЕНДЕРНІ МОВНІ МАРКЕРИ У ЛІНГВІСТИЦІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Світлана ХАРИЦЬКА

Анотація


У статті проаналізовано основні відмінності мовної поведінки чоловіків-політиків та жінок-політиків. Об’єктом дослідження є лексичні одиниці, що були використані у  виступах кандидатів на пост президента США. У роботі робиться акцент на гендерний вплив мови оратора на слухацьку аудиторію

Ключові слова


політичний дискурс; політична мова; гендерна політика; сугестія; персуазивність

Посилання


Гришечко Е. Г. Определение понятия речевого воздействия и виды этого воздействия // Гуманитарные и социальные науки. – 2008. – № 4. – С. 53–59.

Иссерс О. С. Речевое воздействие: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью" / Оксана Сергеевна Иссерс. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 224 с.

Колісниченко А.В. Міфопоетика творчості Гарта Крейна: автореф. дис. на здобуття на здобуття наук. ступеня канд. філол.наук: спец.10.01.04 «Література зарубіжних країн» //А.В.Колісниченко. – Дніпро, 2017. – 18 с.

Павлюк Л. С. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація: посібник / Людмила Степанівна Павлюк. – Львів : ПАІС, 2007. – 164 с.

Різун В.В. Лінгвістика впливу: Монографія / В.В. Різун, Н. Ф. Непийвода, В. М. Корнєєв – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. – 148 с.

Сорокіна Л. Є. Мовленнєва маніпуляція та інші види мовленнєвого впливу : термінологічне розмежування понять / Л. Є. Сорокіна // Науковий вісник Між- народного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2014. – Випуск 8. – Том 2. – С. 157–159.

Тарасов Е. Ф. Речевое воздействие: Методология и теория / Е. Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия. – М.: Наука, 1990. – С. 5–18.

Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса: Проблемы речового воздействия / В. Е. Чернявская. – М.: Наука, 2006. – 136 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована