НОВІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВАРІАНТИ ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Людмила СМЄНОВА

Анотація


У статті  проаналізовано найхарактерніші для дієслівної лексики типи розвитку семантики, досліджено процеси творення нових значень, установлено зміни у функціонуванні дієслів

Ключові слова


дієслово; семантична структура слова; лексичне значення слова; сема; семантичні зміни; метафоризація; термінологізація; детермінологізація.

Посилання


Кабиш О. О. Зміни в семантичній структурі та функціонуванні маркованої лексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова»/ О. О.Кабиш. – К., 2007. – 22 с.

Левицький А. Є. Актуальні проблеми розвитку неології (на матеріалі англійської мови) // Вісник Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка. – Житомир: Ред.-вид. від Житомирського держ. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 23. – 2005. – С. 16–22.

Мацько Л. І. Стилістика української мови: підруч. [для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; [ред. Л. І. Мацько]. – [2-е вид.]. – К. : Вища шк., 2005. – 262 с.

Русанівський В.М. Життя слова / В.М. Русанівський, С. Я. Єрмоленко. – К. : Вища шк. при КДУ, 1978. – 191 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована