МОВА ЯК СКЛАДОВА ЖІНОЧОЇ СУБ’ЄКТИВНОСТІ У ЛІТЕРАТУРІ ТА ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Ірина КОЛІЄВА

Анотація


У статті розглянуто проблему мови як невід’ємного чинника становлення жіночої суб’єктивності у літературних та філософських творах постмодерної сучасності. У статті підкреслюється, що саме літературне осмислення філософських проблем є пріоритетною тенденцією в аналізі критичних праць переважної більшості теоретиків-постмодерністів. Дається спроба проаналізувати роль так званої «жіночої літератури», «жіночої» мови у становленні жіночої суб’єктивності, розглядаються поняття перформансу та перформативності як основних концептуальних інструментів при, у тому числі і ґендерній,  ідентифікації

Ключові слова


мова; жіноча суб’єктивність; постмодернізм; ґендер; жіноча література; перформанс

Посилання


Власова Т.И. Формирование гендерних стереотипов в западноевропейской философии: Монография. /Татьяна Ивановна Власова – К.: Генеза, 2006. – 296 с.

Гофман Э. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. /Эрвинг Гоффман – М.: Ин-т социологии РАН, 2003. – 752 с.

Деррида Ж. Письмо и различие. /Жак Деррида – М.: Академический Проект, 2007. – 495 с.

Коуд Л. Опыт, познание и ответственность. /ЛорейнКоуд //Женщины, познание и реальность. – М.: РОССПЭН, 2005. – 430 с. – С. 186-196.

Кравченко С.А. Словарь новейшей социологической лексики. /Сергей Александрович Кравченко – М.: «МГИМО-университет», 2011. – 408 с.

Краусс Р. Холостяки. /Розалинд Краусс – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 144 с.

Современная литературная теория. Антология. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 344 с.

Шкуратов В. Революция времени. /Владимир Александрович Шкуратов // Знание – Сила. – № 4, 2009. – С. 92-98.

Шоре Э. Женская литература XIX века и литературный канон: К постановке проблемы. /Элизабет Шоре //Проблема автора в художественной литературе. Межвузовский сборник научных трудов. – Ижевск: Из-во Удмурдского ун-та, 1998. – С. 263-273.

Deleuze G. Negotiations. 1972-1990. /Gilles Deleuze, trans. By Martin Joughin – NewYork: Columbia University Press, 1997. – 221 p.

Deutscher P. Yielding Gender. /Penelope Deutscher – Routledge. – 2002. – 236 p.

Harding S. Feminism, Science, and the Anti-Enlightenment Critiques. /Sandra Harding //Feminism/Postmodernism. – NewYork and London: Routledge, 1989. – 360 p. – P. 83-107.

Lacan J. Écrits. /Jacques Lacan – Paris: Senil, 1996. – 924 p.

Pateman C. The Sexual Contact. /Carole Pateman – Stanford: Stanford University Press, 1988. – 276 p.

Social Postmodernism: Beyond Identity Politics (Cambridge Cultural Social Studies). – Ed. L. Nicholson, S. Seidman. – Cambridge University Press, 1996. – 412 p.

www.litencyc.com/php/stopics.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована