САКРАЛЬНІ ВИМІРИ В ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ СВІТІ МИХАЙЛА СИТНИКА

Ігор ВАСИЛИШИН

Анотація


У статті розглянуто сакральні мотиви у творчості українського письменника Михайла Ситника. Проаналізовано нерозривний звʼязок sacrumʼу в поезіях автора з рідною землею, яка є для нього «священним простором». Досліджено, що сакральні виміри в художньо-філософському світі Михайла Ситника повʼязані з трьома концептами – Бог, Віра, Україна, які визначають «imago mundi» поета і є основою його світовідчуття та світобачення, формуючи на чужині поетичне буття-у-світі поета-емігранта.

Ключові слова


сакральні мотиви; sacrum; екзистенційна ситуація; епоха; чужина; поетичне буття-у-світі

Посилання


Браїлко Ю. Сакральна лексика як стилістичний засіб зображення профанного світу в українській поезії ІІ половини ХХ століття / Юрій Браїлко / Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-словʼянський дискурс. – 2013. – Вип. 659. – С. 34-37.

Гайдеґґер М. Навіщо поети? / Мартін Гайдеґґер / Слово. Знак. Дискурс : антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [ред. М.Зубрицька]. – Львів : Літопис, 1996. – С. 182–197.

Еліаде М. Священне і мирське; Міфи, сновидіння і містерії; Мефістофель і андрогін; Окультизм, ворожбитство і культурні уподобання / Мірча Еліаде; [пер. з нім., фр., англ. Г. Кьорян, В. Сахно]. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 591 с.

Набитович І. Універсум sacrumʼу в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) : Монографія / Ігор Набитович. – Дрогобич-Люблін : Посвіт, 2008. – 600 с.

Неврлий М. З Україною в серці своєму / Микола Неврлий // Ситник М. Катам наперекір : поезії, проза, спогади / [упорядн. М. Неврлий, Г. Булах]. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 1998. – С. 13–23.

Руснак І. Сакральне у духовному житті людини (на матеріалі прози Уласа Самчука) / Ірина Руснак // Sacrum і Біблія в українській літературі. – Lublin: Ingvarr, 2008. – 812 с.

Ситник М. Катам наперекір. Поезії, проза, спогади / Михайло Ситник / [упорядн. М. Неврлий, Г. Булах]. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 1998. – 448 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована