ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ-АГРАРІЯМИ

Валентина ТИМКОВА

Анотація


У статті подано короткі відомості про місце фразеології в мовній картині світу, адже у фразеологічних одиницях знаходимо всю багатогранність історичного минулого  народу, його звичаї, традиції і культуру; найбільш точно відображається менталітет. Досліджено особливості функціонування фразеологізмів в офіційно-діловому стилі та в професійному мовленні студентів-аграріїв. Важливим аспектом фахової мовної підготовки студентів-аграріїв є оволодіння фразеологічними нормами сучасної української літературної мови під час вивчення української мови за професійним спрямуванням.


Ключові слова


мовна картина світу; фразеологічні одиниці; професійна культура, студенти-аграрії; фразеологічні норми; культура мови і мовлення

Посилання


Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування / Л.Г. Авксентьєв // Мовознавство. – 1987. – № 1. – С. 43–46.

Васильченко В. Генетичні зв’язки української обрядової фразеології з етнічною культурою / В. Васильченко // Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 37– 44.

Комар Л. Світосприйняття фразеологічної одиниці / Л. Комар // Молодь і ринок. – 2011. – № 1 (72). – С. 128–132.

Кубрякова Е.С. Языковое сознание и языковая картина мира / Е.С. Кубрякова // Филология и культура: Материалы второй Международной конференции. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1999. – С. 6–13.

Онкович Г. Фразеологізми як національно-культурний компонент

українознавства / Г. Онкович // Дивослово. – 1994. – № 9. – С. 12–16.

Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради: [навч.посіб.] / О. Пономарів. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наукова думка, 2003. – 1140 с.

Сучасна українська літературна мова : підручник / А.П. Грищенко,

Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін.; за ред. А.П. Грищенка. – 2-ге вид. перероб. і допов. – К., 1997. – 493 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована