НІМЕЦЬКА ОРФОЕПІЯ Й ОРФОФОНІЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тетяна ПОХИТУН, Аліна УМАРОВА

Анотація


Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування голосних і приголосних фонем у мовленні німців, пов’язаних із орфоепічними та орфофонічними розбіжностями в реалізації німецької вимовної норми

Ключові слова


орфоепія; орфофонія; алофонічна варіативність

Посилання


Зиндер Л. Р. Теоретический курс фонетики современного немецкого языка. – С.Пб. : Издательский центр “Академия”, 2003. – 160 с.

Vennemann T. Neuere Entwicklungen in der Phonologie. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1986. – 90 S.

Стериополо Е. И. Система гласных и её реализация в речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале немецкого языка) : дисс. … д-ра филол. наук : 10.02.19 / Стериополо Елена Ивановна. – СПб., 1995. – 422 с.

Гавриш Е. А. Ингерентная и просодическая длительность согласных немецкого языка (экспериментально-фонетическое исследование) : автореф. дис. …канд. филол. наук : 10.02.04 / Гавриш Елена Александровнаю – К., 1989. – 16 с.

Vasylchenko O. Kodifizierte und reale Aussprache des Phonems /r/ im Deutschen // Germanistik in der Ukraine. Band 4. – Kiew : Verlagszentrum von KNLU, 2009. – S. 87–92.

Стеріополо О. І. Система фонем сучасної німецької мови і її реалізація в мовленні // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. – Чернівці, 2003. – С. 207–218.

Каспранский Р. Р. Об источниках и условиях изменения звукового состава языка // Учебные записки ГГПИИЯ. –Горький: Изд-во ГГПИИЯ, 1981. – Вып. 40. – С. 32–49.

Kohler K. Einführung in die Phonetik des Deutschen. 2., neubearb. Auflage. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1995. – 249 S.

Петренко О. Д., Мележик К. О., Петренко Д. О. Соціальні аспекти мовної варіативності: Вид-во ПП “Підприємство Фєнікс”, 2013. – 276 с.

König W. Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik Deutschland. – Ismaning: Max Huber Verlag, 1989. – 173 S.

Бондаренко Е. С. Територіальна варіативність голосних і приголосних сучасної німецької мови (експериментально-фонетичне дослідження): Автореф. дис. …канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Ельвіра Сидорівна – К., 2005. – 19 с.

Вербицкая Л. А. Русская орфоэпия (к проблеме експериментально-фонетического исследования особенностей современной произносительной нормы). – Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1976. – 124 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована