ГЕНЕЗА ТА ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ З ПОЗИЦІЙ СУЧАСНОЇ НАУКИ ПРО ПЕРЕКЛАД

Артур ГУДМАНЯН, Андріана ІВАНОВА

Анотація


У статті досліджено ґенезу та жанрову специфіку літератури жахів з позицій перекладознавства. Проаналізовано еволюцію жанру літератури жахів у літературознавстві, а також виокремлено домінантні жанрові особливості зазначеної літератури, важливі для їх відтворення в перекладі. Доведено, що література жахів за своєю природою відноситься до тих жанрів, що реалізуються за формулою: емоції персонажів = відгук читачів, а прагматична спрямованість жанру класифікується створенням атмосфери страху та напруженого очікування

Ключові слова


література жахів; жанрові особливості; перекладознавство; готика; ґенеза жанру літератури жахів

Посилання


Білоус О.Ю. Готична традиція в літературі США та її трансформація у творчості Вокера Персі: автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.04 / О.Ю. Білоус. – Київ, 2009. – 23 с.

Вацуро В.Э. Готический роман в Росии / В.Э. Вацуро. – М.: НЛО, 2002. – 543 с.

Жаринов Е.В. Историко-литературные корни массовой белетристики / Е.В. Жаринов. – М.: ГИТР, 2004. – 269 с.

Качуровський І.В. Ґотична література та її жанри / І.В. Качуровський // Сучасність. – К., 2002. – № 5. – С. 59–67.

Левітас С.Ф. Міфопоетика жіночих образів у англійській готичній новелі кінця ХІХ – початку ХХ ст.: автореф. дис. … канд.. філол. наук: спец. 10.01.04 / С.Ф. Левітас. – Київ, 2013. – 17 с.

Лімборський І.В. Західноєвропейський ґотичний роман і українська література / І.В. Лімборський // Всесвіт. – К., 1998. – № 5–6. – С. 157–162.

Матвієнко О.В. Традиції готики в англійській літературі XIX ст.: автореф. дис ... канд. філол. наук: спец. 10.01.04 / О.В. Матвієнко . – Львів, 2000. – 21 с.

Мацапура Л.В. Формирование жанрового канона в готических романах М.Г. Льюиса «Монах» и Ч.Р. Метьюрина «МельмотСкиталец» / Л.В. Мацапура // Філологічні науки: зб. наук. пр. ПНПУ. – Полтава: ПНПУ – 2013. – Вып. 2.– С. 32-39.

Пастух Х.А. Еволюція готичної поетики і роман «Буреверхи» Емілії Бронте: автореф. дис ... канд. філол. наук: спец. 10.01.06 / Х.А. Пастух . – Львів, 2009. – 19 с.

Петрова Е.Е. Жанрообразующая лексика англоязычного черного романа: дисс. … канд. филол. наук: спец. 10.02.04 / Е.Е. Петрова. – Санкт-Петербург, 2002. – 215 с.

Полякова А.А. Готический роман: Жанровый канон и типологическиеразновидности / А.А. Полякова // Судьба жанра в литературном процессе. – Иркутск, 2005. – Вып.2. – С. 145-156.

Рудковська А.Ю. Лінгвопоетичні особливості французької готичної прози: автореф. дис ... канд. філол. наук: спец. 10.02.05 / А.Ю. Рудковська. – Київ, 2006. – 20 с.

Тимошенкова Т.М. Horrorstoryвчера и сегодня / Т.М. Тимошенкова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія": зб. наук. пр. Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Х. : Вид-во НУА, 2008. - Т. 14. - С. 459-468.

Тузков С. Мотивытайны и ужаса в английскомготическомромане XVIII века (на материалепроизведенийГ. Уолпола и А. Радклиф) / С. Тузков, И. Тузкова // Наукові записки КДПУ ім. В. Винничнека. Серія: Філологічні науки. – № 89 (5). – Кіровоград: КДПУ, 2010. – С. 15-19.

Шурма С.Г. Поетика образу та символу в американському готичному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі новелістики Е. По, А. Бірса та Г. Лавкрафта): автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / С.Г. Шурма. – Київ, 2008. – 20 с.

Carroll N. ThePhilosophyofHorror: or, theParadoxesoftheHeart / N. Carroll. – N.Y.: Routledge, 1996. – 272 p.

Carroll N. ThePhilosophyofHorror: or, theParadoxesoftheHeart / N. Carroll. – N.Y.: Routledge, 1996. – 272 p.

Clasen M. Monsters Evolve: A Biocultural Approach to Horror Stories / M. Clasen // Review of General Psychology. – 2012. – Vol.16, # 2. – P. 222 – 229.

Clasen M. The Horror! The Horror! / M. Clasen // The Evolutionary Review.– N.Y.: State University of New York, 2010. – Vol.1.1. – P. 112-119.

Clasen M. Evil Monsters in Horror Fiction: An Evolutionary Perspective on Form and Function / M. Clasen // A History of Evil in Popular Culture: What Hannibal Lecter, Stephen King and Vampires Reveal About America. – Vol.2. – California: AC – CLIO/Praeger, 2014. – P. 39-47.

Clasen M. The Anatomy of the Zombie: A Bio-Psychological Look at the Undead other / M. Clasen // Otherness: Essays and Studies. – Aarhus: Aarhus University. – 2010. – P. 1-23.

Joshi S.T. The Weird Tale // S.T. Joshi. – N.J.: Wildside Press, 2003. – 308 p.

Lovecraft H.P. The Annotated Supernatural Horror in Literature / H.P. Lovecraft. – N.Y.: Hippocamus Press, 2000. – 228 p.

Radcliffe A. OntheSupernaturalinPoetry / A. Radcliffe // The NewMonthly MagazineandLiteraryJournal. – London: SandRBentley. – Vol 16. No.1, 1826 – P. 145-152.

Tymn M.B. Preface to Horror Literature: A Core Collection and Reference Guide / M.B. Tymn. – NY.: L, 1981. – 559 p.

Varma D.P. The Gothic Flame: being a history of the Gothic novel in England, its origins, efflorescence, disintegration and residuary influences / D.P. Varma. – L.: Scarecrow Press, 1966. – 264 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована